Baltic For Bio

Accelerating Production of Forest Bioenergy in the Baltic Sea Region

Projekti tegevused: Nõudlus puidutööstuse kõrvalsaaduste kui olulise taastuvenergia allika järele kasvab üha. Projektis kasutatakse metsatöötlemisjääke ja harvendamisel maha lõigatud väikesi puid, mis metsa lõigates tavaliselt kõrvale jäetakse. Selleks suurendatakse riigiasutuste, metsa- ja energiaagentuuride, metsaomanike ja ettevõtjate ühenduste ning metsandusnõustajate teadlikkust, edendatakse metsalõikuse ja -harvendamise jääkide kasutamist.

Olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste ja uurimistulemuste põhjal arendatakse projektis välja kulutõhusad ja kestlikud metsa lõikamise meetodid, otsustamise abivahendid, metsalõikuse ja harvenduse jäätmete kasutamise juhised ning koolitusprogrammid. Koos uudsete tehnoloogiate kasutusjuhistega kogutakse projektis ka infot puiduenergia potentsiaali kohta. Koos peamiste sidusrühmadedega luuakse GIS-platvorm ja andmebaas metsast saadava biomassi võimaliku hulga hindamiseks, ning uuenduslikud ärimudelid Läänemere ümbruse maapiirkondades väikeste bioenergia jaamade arendamiseks.

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 2 550 000 € (sh ERDF toetus 2 000 000 €)
TREA eelarve: 126 900 €

Projekti kestus: 2017−2020

Projekti eesmärk: Suurendada taastuvenergia tootmist Läänemere piirkonnas. 

Projekti tulemused:

 • GIS-platvorm ja andmebaas metsade biomassi potentsiaali hindamiseks Läänemere ümbruse vabalt piiritletud geograafilistes piirkondades – Forest Energy Atlas.
 • Otsustamistööriist puitkütustel põhinevate väikesemahuliste bioenergia projektide ellu viimiseks ja jätkusuutlikkuse hindamiseks – Puitkütuste kasutaja käsiraamat.
 • Otsustamist toetavad vahendid metsatöötlemisjääkide ja väikeste puude kasutamiseks.
 • Metsamüügile eelneva harvendamise jääkide ärakasutamise näidisobjektid.
 • Metsast pärit biomassi planeerimise ja logistikaga seotud koolitusprogrammid.
 • Metsalõikuse ja harvendamise jääkide kulutõhusa ja jätkusuutliku kogumise koolitusprogrammid.

Need väljundid võimaldavad riigiasutustel, metsa- ja energiaagentuuridel, metsaomanike ja -ettevõtjate organisatsioonidel, metsandusnõustajatel ning muudel sidusrühmadel kasutada usaldusväärseid andmeid ja vahendeid:
a) bioenergia strateegiate ja kavade väljatöötamiseks;
b) kulutõhusa ja jätkusuutliku metsalõikuse ning harvenduse jääkide kasutamise edendamiseks;
c) bioenergia tootmise edendamiseks kohalikul tasandil.

Tänu Baltic for Bio projektile suureneb metsast pärit bioenergia tootmine Läänemere piirkonnas.

Projekti partnerid on 13 organisatsiooni kuuest Läänmere piirkonna riigist:

 • Swedish University of Agricultural Sciences (Rootsi)
 • Sihtasutus Erametsakeskus (PFC) (Eesti)
 • Natural Resources Institute Finland (Soome)
 • Technical University of Applied Sciences Wildau (TUASW) (Saksamaa)
 • Ltd. Latvian Rural Advisory and Training Centre (Läti)
 • Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Science (Leedu)
 • The Forestry Research Institute of Sweden (Rootsi)
 • The Swedish Forest Agency (SFA) (Rootsi)
 • Latvian State Forest Research Institute Silava (Läti)
 • Regional Council Central Finland (Soome)
 • Ueckermann Forest Service (Saksamaa)
 • Castle property Altlandsberg GmbH (Saksamaa)

Projekti koduleht: http://www.slu.se/balticforbio (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.