ReGreen

Regional Policies Towards GREEN Buildings

Projekti tegevused: Iga partnerpiirkond koostas enesehinnangu aruande, mis keskendus energiatõhususele ja taastuvenergia kasutamisele hoonetes. Samuti koostati piirkondlikud elluviimise kavad, mis on seotud koostöös omandatud teadmiste juurutamisega kohalikku/regionaalsesse strateegiasse. Koostati ka strateegia soovituste dokument, mis keskendub ehitussektori rohetamisele läbi energiatõhususe ja taastuvenergia edendamise.

Projektis arendati välja ka rohelise ehituse mõõdikute süsteem, et aidata regioonidel seirata ja rakendada piirkondlikes juurutusplaanides kirja pandud strateegiaid ja tegevusi.

Töötatati välja rohelise ehituse hanke innovatiivse strateegia vahendid, et julgustada kohalikke ja piirkondlikke haldusorganeid olema eeskujuks energiatõhusate meetmete rakendamisel avalikes hoonetes. Iga partnerregioon leidis rea energiatõhususe ja rohelise ehitusega seotud häid näiteid, mida jagada ja esitleda teistele piirkondadele.

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fondi INTERREG IVC programm.

Projekti kestus: 2012−2014

Projekti eesmärk: Aidata piirkondadel parendada, arendada ja rakendada energiatõhusust edendavaid ehitusstrateegiaid ja taastuvate energiaallikate kasutamist kui vahendit roheliste piirkondade arengusse panustamisel.

Projekti koduleht: http://www.re-green.eu/en (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Kalle Virkus, Martin Kikas, Asso Nettan

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.