TREA

TREA – Tartu Regiooni Energiaagentuur

Telefon 524 5225
E-post info@trea.ee
Reg nr 80292666
Kmk nr EE101576572

Aadress: Narva mnt 3, Tartu linn 51009


Tartu Linnavalitsus ja SA Tartu Teaduspark lõid MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuri 2009. aastal eesmärgiga edendada säästvat energeetikat ja energiajuhtimist piirkonnas. Agentuur keskendub energiajuhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele: energiaefektiivsus, säästev transport ja taastuvenergeetika. Asutamist rahastanud Intelligent Energy Europe toetusleping sätestas agentuurile neli kriitilise tähtsusega tegevusvaldkonda:

 •  Kohalike omavalitsuste energiajuhtimine
 •  Energiakasutuse efektiivsuse tõstmine avalikus sektoris ja kodumajapidamistes
 •  Avaliku ja erasektori koostöö ja tegevuste arendamine
 •  Kohaliku kogukonna toetamine

TREA eesmärgid on 

 • Luua ühine väljund juriidiliste isikutele, mis tegelevad säästva energeetika ja energiatõhusate lahenduste rakendamise ning propageerimisega 
 • Edendada säästva energeetika ja energiajuhtimise lahenduste rakendamist
 • Aidata kaasa säästva energeetika alase teadlikkuse ja kvalifikatsiooni tõstmisele nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris.
 • Aidata oma liikmetel edendada koostööd kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil
 • Kaasata erinevaid säästva energeetika ja energiatõhusate lahendustega tegelevaid huvipooli aasjakohastesse rahvusvahelistesse projektidesse ning koostöövõrgustikesse
 • Pakkuda oma liikmeskonnale võimalusi oma asjakohaste kogemuste tutvustamiseks nii kodumaal kui rahvusvaheliselt
 • Koguda ja levitada infot säästva energeetika ja energiatõhusate lahenduste kohta
 • Tutvustada ja propageerida erinevaid energiasäästu toetavaid juhtimismeetodeid ning levitada vastavat oskusteavet
 • Aidata kaasa energiaplaneerimise, -juhtimise ja säästva energeetika teenuste tutvustamisele ning arendamisele Tartus ja Lõuna-Eestis

Asukoht kaardil