DECIDE

Developing Energy Communities through Informative anD collEctive actions

Projekti tegevused: DECIDE on projekt, mille eesmärgiks on saada parem ülevaade, kuidas luua energiakogukondasid ja energiatõhususe teenuseid ning kuidas nende tööd korraldada. Energiakogukondade eesmärk on suurendada linnakodanike osalust energiaturul. Lisaks uuritakse, millised suhtlusviisid ja -kanalid sobivad erinevatele huvirühmadele, et innustada neid energiakogukondi looma.

Projekti käigus katsetatakse pilootprojekte ja jagatakse teadmisi nende kohta üle terve Euroopa. Pilootprojekte leiab üle terve Euroopa, et saada võimalikult varieeruvaid näiteid alates sotsiaalmajadest kuni kesk- ja kõrgklassi piirkondades asuvate majadeni Austrias, Belgias, Eestis, Prantsusmaal, Kreekas ja Hollandis. 

Projekt keskendub energiakogukondade kolmele tasemele:

 • juba olemasolevad energiakogukonnad, mis kaasatakse projekti;
 • projekti käigus algatatud energiakogukonnad ja
 • energiakogukonnad, mis ei osale projektis, kuid saavad DECIDE-st kasu .

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Horizon 2020.

Projekti eelarve: 2 263 537.50 € 
TREA eelarve: 87 562.50 €

Projekti kestus: 01.06.2020-31.05-2023 (36 kuud)

Projekti eesmärk: saada parem ülevaade sellest, kuidas luua energiakogukondasid ja energiatõhususe teenuseid ning kuidas nende tööd korraldada.

 

Projekti tegevused ja eesmärgid:

 • Üheksa pilootprojekti seitsmes liikmesriigis (Kreeka, Belgia, Holland, Austria, Eesti, Saksamaa, Prantsusmaa)
 • Jõuda üle 600 000 lõpptarbijani
 • Säästa üle 16 GWh energiat ja vältida 11000 tonni CO2 heidet aastas. Suurendada taastuvenergia tootmist 6 MWp võrra.
 • Võtta kasutusse 12 erinevat energiateenust, -meedet ja -toodet, mida saab kasutada nii energiakogukondades kui ka mujal (rohkem infot DECIDE kodulehel)
 

Projekti 12 partnerit viiest riigist:

 • Juhtpartner: TH!NK E (THINK) (Belgia);
 • Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH (JR) (Austria);
 • B.A.U.M Consult GMBH (BAUM) (Saksamaa);
 • Prospex Institude (PI) (Belgia);
 • Thermovault (THERM) (Belgia);
 • Enbro (ENBRO) (Belgia);
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (Eesti);
 • OurPower Energiegenossenschaft SCE mbH (OUR) (Austria);
 • Iron Thermoilektriki Anonymi Etaireia (HERON) (Kreeka);
 • Domx Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (DOMX) (Kreeka);
 • Universitaet Mannheim (UNIMA) (Saksamaa);
 • ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI) (Saksamaa);
 • Elektrizitatwerk Hindelang EG (HIND) (Saksamaa)
 
 

Projekti koduleht: https://decide4energy.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Marten Saareoks (marten.saareoks@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.

Projekti tutvustav video:

Tegevused ja väljundid: