COMETS

Community Models for the Energy Transition through Social Innovation

Projekti kirjeldus: Madala süsinikusisaldusega energiale üleminek on Euroopa Liidu üks olulisi eesmärke. Kodanike roll ja osalus selles protsessis on kriitilise tähtsusega. Sotsiaalsete tavade innovatsioon võiks suurendada kodanike osavõtlikust. Lisaks, ühistegevuse algatused (CAIs) julgustavad kodanikke mobiliseeruma ja kindlustama avalikku panust ülemineku protsessis. Kahjuks on kodanikel puudulik arusaam ühistegevuse algatuse arendamisest nagu ka selle täielikust potentsiaalist. COMETS projekti raames uuritakse ühistegevuse algatuste arengut ja kaasamist energia ülemineku ponnistusel Euroopa Liidus ja kuues riigis rahvuslikul tasandil. COMETS eesmärk on rikastada meie teaduslikke arusaame ühistegevuse algatuse stiimulitest ja püüdlustest, selle piirangutest, kui ka ajaloolistest ja tuleviku tegevustest energia üleminekul.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon läbi Horizon 2020 programmi (leping nr 837722)

Projekti eelarve: 3 000 000 € 
TREA eelarve: 188 160 € 

Projekti kestus: 01.05.2019-30.04.2022

Projekti eesmärk: Kaasata kodanikke üleminekul madalama süsinikusisaldusega energiasüsteemile.

Projekti väljundid:

 • Töötada välja täiustatud ajakohane definitsioon Ühistegevuse algatusele (CAIs) energia sektoris;
 • Koostama üle Euroopaline ülevaade CAIs-st, mis oleks pidevalt ajakohastuv;
 • CIAs raportid mõjutavatest teguritest, kaasamisest ja tulemuslikkusest;
 • Uuring andmaks põhjalikumaid teadmisi loendatud ühistegevuse algatustest (CAIs) ülevaatest;
 • Käsiraamat andmaks strateegilist juhendit toetamaks sotsiaalsete tavade innovatsiooni energia sektoris;
 • Juhtumiuuringud olemasolevate CAIside kohta, mis on osalised teadmiste ühistootmisel  ja  parendatavate strateegiate ühiskujundamisel;
 • Piiriülesed CAIside juhtumiuuringud energia tootmises;
 • Vabalt avalikkuse poolt muudetav virtuaalne platvorm toetamaks CAIs juhendeid, teadmisi ja arengut.

Projekti partnerid:

 • University of Torino (IT);
 • Fundación Tecnalia Research & Innovation (ES);
 • Western Norway University of Applied Sciences (HVL) (NO);
 • Bocconi University (IT);
 • Joint Research Centre (BE);
 • Technical University of Denmark (DTU) (DK);
 • Flemish Institute for Technological Research (VITO) (BE);
 • European network for community-led initiatives on climate change and sustainability (ECOLISE) (BE);
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (EE);
 • University of Groningen (NL);
 • European Crowdfunding Network, (BE);
 • Jagiellonian University (PL)

Projekti koduleht: https://cordis.europa.eu/project/id/837722 (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee), Ülo Kaks (ulo.kask@trea.ee), Nele Ivask (nele.ivask@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.