POTEnT2019-12-12T16:19:52+00:00

POTEnT

Public Organisations Transform Energy Transition

Projekti tegevused: Tulemas

Projekti peamised sihtrühmad: Tulemas

 

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Euroopa programm.

Projekti eelarve: 2 010 623,00 €
TREA eelarve: 163 825,00 €

Projekti kestus: 01.08.2019−31.07.2023

Projekti eesmärk: Vähendada süsiniku emissioone kiiremini kui “Business as Usual” läbi rohkemate ja paremate energiakasutus teenuste, mida pakuvad kohalikud omavalitsuses kaasates neisse elanikke ja kogukondasid. 

Projekti tulemused:

  • Tulemas

Projekti partnerid:

  • ALONE – Energy and climate local agency of South Brittany
  • Tartu Regional Energy Agency (Eesti)
  • Energy Agency for Southeast Sweden (Rootsi)
  • Milton Keynes Council (Suurbritannia)
  • Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics BV (Holland)
  • Ettlingen Municipal Services Agency (Saksamaa)
  • City of Ostrava (Tšehhi)
  • Parma Municipality (Itaalia)
  • Pamplona City Council (Hispaania)

Projekti koduleht: https://www.interregeurope.eu/potent/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225),  Marek Muiste (marek.muiste@trea.ee, +372 5558 1508)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.