POTEnT

Public Organisations Transform Energy Transition

Projekti tegevused: 

POTEnT projekt käsitleb uuenduslikult hetke peamist väljakutset Euroopa linnades ja piirkondades –  saavutamaks suurem süsiniku emissiooni vähendamine energiakasutuses. Selleks kaasatakse kodanikke ja kogukondi ning nende kohalikku tegevuspotentsiaali.

Oluline on kiirendada energia üleminekut vähema süsiniku emissiooniga energiale. Sellepärast analüüsitakse projekti partnerite plaane kahel temaatilisel üritusel ja kaheksal mentorpäeval. Õppevisiidid ja töötoad on organiseeritud kogemuste vahetamiseks ja kohalike otsustajate ning kogukondade inspireerimiseks.

Üks eesmärk on, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused saaksid pakkuda positiivseid alternatiive turupõhistele energia teenustele. Vajaduspõhiste energialahenduste potentsiaal lasub kohalikel sidemetel, võimalustel ja vastutusel.

Kogemuste vahetamine ja teised projekti tegevused suurendavad kohalike omavalitsuste võimekust välja töötada kohalik arengukava ja täiustada poliitikat, nii et mõlema toetusel rakendataks või parendataks avalikke Energiakasutus Teenuste ettevõtteid ja suurendatakse investeeringuid madala süsiniku emissiooniga projektidesse.

 

 

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Euroopa programm.

Projekti eelarve: 2 010 623,00 €
TREA eelarve: 163 825,00 €

Projekti kestus: 01.08.2019−31.07.2023

Projekti eesmärk: Vähendada süsiniku emissioone kiiremini kui “Business as Usual” läbi rohkemate ja paremate energiakasutus teenuste, mida pakuvad kohalikud omavalitsuses kaasates neisse elanikke ja kogukondasid. 

Projekti tulemused:

 • Kaks temaatilist üritust ja kaheksa mentorpäeva
 • Väljatöötatud hea praktika
 • Kohalik arengukava
 • Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine parendamaks avalikke Energiakasutus Teenuste ettevõtteid, poliitikat ja kogukonna kaasamist.

Projekti partnerid:

 • ALONE – Energy and climate local agency of South Brittany
 • Tartu Regional Energy Agency (Eesti)
 • Energy Agency for Southeast Sweden (Rootsi)
 • Milton Keynes Council (Suurbritannia)
 • Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics BV (Holland)
 • Ettlingen Municipal Services Agency (Saksamaa)
 • City of Ostrava (Tšehhi)
 • Parma Municipality (Itaalia)
 • Pamplona City Council (Hispaania)

Projekti koduleht: https://www.interregeurope.eu/potent/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225),  Marek Muiste (marek.muiste@trea.ee, +372 5558 1508)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.