rECOmmend

From Eco-Management to Eco-Innovation

Üks EL-i prioriteetidest on edendada efektiivsemat, rohelisemat ja säästvamat ressursside kasutamist. Sellele visioonile tuginedes jagas rECOmmend’i projekt ettevõtetele ja omavalitsustele teavet erinevate rahastusskeemide ja vahendite kohta, mida kasutada nimetatud eesmärkide elluviimiseks ettevõtlussektoris.

Parandades keskkonnajuhtimist ja innovatsiooni kohalikul tasandil, aitab see ellu viia erinevaid keskkonna ja majanduse väljakutseid Euroopa Liidus.

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fondi INTERREG IVC programm.

Projekti kestus: 2012−2014

Projekti eesmärk: Euroopa Liidu keskkonna- ja majandusalaste väljakutsete elluviimine tänu parandatud keskkonnajuhtimisele ja innovatsioonile kohalikul tasandil.

Projekti koduleht: www.recommendproject.eu 

Projekti kontaktisik TREA-s: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.