Lõpetatud projektid

Kliimamuutused TREA energia

Panel 2050

Kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud

Panel 2050

Partnership for New Energy Leadership 2050

Loe lähemalt

 

BEA-APP

Omavalitsuste ja taastuvenergiaga tegelevate planeerijate jõustamine

BEA-APP

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective

Loe lähemalt

 

Region of Tartu

Projekt, millega TREA loodi

Region of Tartu

Energiajuhtimise ning energiatõhususe edendamine Lõuna-Eestis

Loe lähemalt

Bio-En-Area

Bioenergeetikat käsitlev kohaliku tasandi poliitika

Bio-En-Area

Improve Regional Policies for Bioenergy and Territorial Development

Loe lähemalt

 

RECOMMEND

Kohaliku tasandi keskkonnajuhtimine ja innovatsioon

RECOMMEND

From Eco-Management to Eco-Innovation

Loe lähemalt

 

ReGreen

Energiatõhusust edendavad ehitusstrateegiad ja taastuvate energiaallikate kasutamine

ReGreen

Regional Policies Towards GREEN Buildings

Loe lähemalt

 

Meshartility

Uued andmete vahendamise vahendid energiaettevõtete ning omavalitsuste vahel

Meshartility

Measure and Share Data With Utilities for the Covenant of Mayors

Loe lähemalt

 

Sun and Wind

Efektiivne ja kestev kohalike taastuvate energiaallikate kasutamine

Sun and Wind

Sun and Wind: Universal Renewables for Local Sustainability

Loe lähemalt

 

SecureChain

Säästlikud biokütuste tooteahelad maapiirkondade väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

SecureChain

Sustainable Biomass Energy

Loe lähemalt

 

 

Refurb

Lihtsamad renoveerimisprotsessid kõigile

Refurb

Sustainable Biomass Energy

Loe lähemalt

 

 

 

SEC

Igapäevase aruka energiakasutuse suurendamine

SEC

Smart Energy Community

Loe lähemalt