SmartEnCity

Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe

Projekti tegevused: Euroopas ainulaadne koostööprojekt SmartEnCity aitab osa Tartu kesklinna elamupiirkonnast muuta terviklikult nutikaks linnaosaks. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil.

Nutikas linnaosa sisaldab peale hoonete energiasäästlikuks renoveerimise ja nutikodu rakenduste ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, transpordis, tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises ja nende teadlikkuse suurendamises. Nutikasse linnaossa tulevad elektriautode ja -jalgrataste rendi- ning laadimispunktid.

Tartu Regiooni Energiaagentuur osaleb projektis majade renoveerimise tehnilise nõustajana ning on abiks mitmete arengudokumentide koostamisel. Pärast majade renoveerimist toimub tulemuste ja energiatarbimise monitoorimine, et hinnata projekti mõju selles osalenud kortermajadele.

 

      

Projekti rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 691883).

Projekti eelarve: 27 890 138,75 €

Projekti kestus: 2016−2021

Projekti eesmärk: Viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem rakendatav erinevates Euroopa piirkondades. 

Projekti tulemused: Endisest 50−60-ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast saab tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa.

Projekti põhipartnerid on n-ö majakalinnad Tartu, Sønderborg (Taani) ja Vitoria-Gasteiz (Hispaania), mis kõik püüavad eelkõige ühe linnaosa piires rakendada tõhusaid ja nutikaid energiasäästu lahendusi. Saadud kogemusi püüavad rakendada järgijad Lecce (Itaalia) ja Asenovgrad (Bulgaaria). Kokku on projekti kaasatud 35 organisatsiooni kuuest riigist.

Projekti koduleht:  tarktartu.ee,  http://smartencity.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.