Social Green

Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector

Projekti tegevused: Viieaastase projekti keskmes on sotsiaal- ja munitsipaalelamumajanduse puudused ning energiatõhusust käsitlevad teemad ja nende suunamine madalama süsinikusisaldusega majanduse poole.

Social Green aitab kujundada kohalikku poliitikat, ühendades omavahel eluasemesektori ja energiavaesusega seotud väljakutsed. Projektis parendatakse koos seotud asjaosalistega (omavalitsused ja riik) arengudokumente, institutsioone, rahalisi võimalusi ning tehnilist valmisolekut energiatõhusate ja keskkonnasõbralike eluhoonete planeerimiseks ning rajamiseks.

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interreg Europe regionaalarengu programm

Projekti eelarve: 1 188 757 € 
(sh ERDF toetus 1 010 443 €)
TREA eelarve: 111 034 €

Projekti kestus: 2016−2021

Projekti eesmärk: Kujundada kohalikku poliitikat, ühendades omavahel eluasemesektori ja energiavaesusega seotud väljakutsed.

Projekti tulemused:

Tänu koostööle piirkondade vahel nii üle Euroopa kui riigisiseselt leitakse ja antakse edasi innovaatilisi lähenemisi ning lahendusi kõiges, mis puudutab keskkonnasäästlikuma elamumajanduspoliitika elluviimist: sellega seotud protsesse nii uute ehitiste rajamisel kui olemasolevate ehitiste kaasajastamisel. 

Projekti ellu viies korraldatakse õppekäike, kogemuste vahetamise seminare, kohalike huvigruppide koosolekuid ja teabe laialdast levitamist.

Social Green on Euroopa regioonide vaheline terviklik õppimis- ja arenemisprotsess. Projektis osalevad piirkonnad koostavad enesehindamise aruanded, heade tavade juhendid ning piirkondlikud tegevusplaanid.

Projekti partnerid on erinevad organisatsioonid kuuest Euroopa riigist:

  • CEIIA – Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry (Portugal) 
  • City of Mizil (Rumeenia)
  • Regional Energy Agency North (Horvaatia)
  • Extremadura Energy Agency (Hispaania)
  • CCDR-N – Regional Coordination and Development Commission of Norte (Portugal)
  • Alba Iulia Municipality (Rumeenia)
  • Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development (Rootsi) 
  • South Muntenia regionaal Development Agency (Rumeenia)

Projekti koduleht: https://www.interregeurope.eu/socialgreen/ (inglise keeles)

Projekt sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/socialgreenprojectEU/

Projekti kontaktisik TREAs: Neeme Kärbo (neeme.karbo@trea.ee, +372 507 8835)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.