Energize Co2mmunity

Real-life implementation of renewable community energy projects

Projekti kirjeldus:

Energize Co2mmunity on taastuvenergiat tootvate kogukonnaenergeetika projektide rakendamine Läänemere piirkonna riikides. Projekt on eduka Co2mmunity projekti jätk. Kaheksa partnerit kaheksast riigist rakendavad Co2mmunity projekti väljundeid ning välja töötatud lahendusi. Katsetame Co2mmunitys välja töötatud osapoolte kaasamisprotsesse ja vahetame kogemusi Co2mmunity raames sõlmitud partnerlepingute raames

Kõigepealt rakendavad partnerid kindlaid kogukonnaenergeetika projekte, mis töötati välja nendest RENCOP-i tegevustest, mis vajavad rakendamiseks hõlbustamist. Seejärel tugevdatakse koostööd teiste partnerriikidega, toetudes sõlmitud partnerlepingutele. Tänu õppereisidele ja heade praktikate jagamisele toetatakse pilootprojekte ning seeläbi kaasatakse kohalikke kogukonnaenergeetika huvilisi.

Ühe näidisprojektina rajatakse Tartu linna abiga Tartusse linnaelanike omandis olev päikeseelektrijaam. Lisaks üritab projekt leida lahendusi, mis aitaks kõrvaldada kogukonnaenergeetika projektidega seonduvaid takistusi. Üheks lahenduseks võiks olla RENCOP mudeli kasutamine.

 

 

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve:666 657.80 € (sh 519 628.35 € ERDF)
TREA eelarve: 65 650€ (sh 55 802.50 € ERDF)

Projekti kestus: 01.10.2020 – 30.06.2021 (9 kuud)

Projekti eesmärk: Taastuvenergiat tootvate kogukonnaenergeetika projektide rakendamine.

Projekti tulemused:

  • Põhiväljundiks on kuue kogukonnaenergeetika näidisprojekti arendamine ja rakendamine partnerriikides, sh Tartus, Eestis;
  • iga näidisprojekti kohta moodustub kokkuvõte, mis sisaldab näidisprojektide edulugusid, arenemisprotsesse ja peamisi õppetunde.

Projekti partnerid:

  • Kiel University (Saksamaa) – juhtpartner
  • Green City Experience GmbH (Saksamaa);
  • Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V.(Saksamaa);
  • Municipality of Middelfart (Taani);
  • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (Eesti);
  • Green Net Finland (Soome);
  • Riga Planning Region (Läti);
  • Kaunas Regional Energy Agency (Leedu).

Projekti koduleht: http://co2mmunity.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Nele Ivask (nele.ivask@trea.ee), Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.