Bio-En-Area

Improve Regional Policies for Bioenergy and Territorial Development

Projekti tegevused: Projektis suurendati läbi erinevate Euroopa piirkondade kogemuste ja teadmiste siirde partnerite võimekust ning täiustati piirkondlikke ja kohalikke poliitikaid, et edendada bioenergeetika laialdasemat teadlikku kasutamist. Tegevustesse kaasati kohalikke omavalitusi, spetsialiste, valdkonna arengut mõjutavaid organisatsioone, huvitatuid isikuid ja arvamusliidreid.

Lisaks viidi info ja uued teadmised kohalikule tasandile – omavalituste ja ettevõtjateni – ning tõhustati koostööd erinevate projektipiirkondade kogukondade, asutuste ja organisatsioonide vahel.

     

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fondi INTERREG IVC programm.

Projekti kestus: 2011−2013

Projekti eesmärk: Bioenergeetikat käsitleva kohaliku tasandi poliitika edendamine. 

Projekti koduleht: http://www.bioenarea.eu/(inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.