AREA 21

Baltic Smart City Areas for the 21st Century

Projekti tegevused: Olemasolevad energiaplaneerimise vahendid ja koostöömudelid, mida omavalitsused strateegilises energiaplaneerimises kasutavad, pole piisavalt terviklikud vähendamaks sektori killustatust ja kasutamaks piirkondade energiasäästu potentsiaali täiel määral. Praegused energiatarbijate käitumist käsitlevad strateegiad pole piisavad, sest puudub koostöö omavalitsuste, energiaettevõtete ja kinnisvaraomanike vahel. Veelgi enam – praegused tööriistad ei lähtu kaugeltki lõppkasutajate vajadustest ja huvidest, need ei võimalda vahetut suhtlemist kodanike kui energiatarbijatega ega too neid strateegilise energiaplaneerimise juurde.

AREA 21 suurendab Läänemere-äärsete linnade ja piirkondade energiatõhusust. Projektis arendatakse, katsetatakse ja levitatakse uudseid koostöölisi lähenemisviise terviklikuks energiaplaneerimiseks ja rakendamiseks linnaasumites. AREA 21 nihutab fookuse ehitise tasandilt tervikliku süsteemi tasandile, pidades silmas just energiatõhusust ning energia tarbimist.

AREA 21 töötab välja uue lähenemise omavalitsuste koostööks energeetikaettevõtetega, ning kodanike kui energiatarbijate aktiivseks kaasamiseks koostöö planeerimisel, otsuste tegemisel ja rakendamisel. AREA 21 toob energiasäästu planeerimise juurde uusi osalejaid, et töötada välja ja rakendada paremaid energiatõhususe lahendusi, luua piirkondlikku sünergiat ja vähendada killustatust valdkonnas.

Projekti peamised sihtrühmad on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kes osalevad energiaplaneerimises kahel moel:
a) strateegilised energiaplaneerijad, kes kehtestavad energiatõhususe meetmete strateegilise raamistiku;
b) kinnisvaraomanikud, kellel on võimalus saada teerajajateks energiatõhususe meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel tarbijatena.

AREA 21 käsitleb kaht konkreetset vajadust:
a) omavalitsuste vajadust teha koostööd energiaettevõtetega ja töötada koos välja terviklikud energiatõhususe meetmed, mis aitavad piirkonna energiasäästu potentsiaali täiel määral ära kasutada;
b) vajadust kaasata tarbijad energiaplaneerimisse, mis omakorda tõstab teadlikkust ning parandab käitumisharjumusi.

 

 

 

 

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 2 550 859,58 € (sh ERDF toetus 2 432 424,58 €)
TREA eelarve: 212 000,00 €

Projekti kestus: 2017−2020

Projekti eesmärk: Arendada ja edendada energiatõhusaid linnaasumeid.

Projekti koduleht:  https://area21-project.eu/

Jätkuprojekt: AREA 21+ action: Promoting Cooperative Processes for Integrated Energy Planning at a District Level

Jätkuprojekti AREA 21+ action eelarve: 812 630 € (projekti kaasrahastamine ERDF toetus 613 030 €, Russian & ENI toetus 199 600€)

Projekti tulemused:

• Energiatõhususe poliitikameetmed linnaosamudelis (inglise keeles)

https://area21-project.eu/wp-content/uploads/AREA21-PositionPaper.pdf

• AREA 21+ energiaplaneerimisvahendite hindamine 2021 (Inglise keeles)

Ex-post evaluation of AREA 21 ICT tools

• Energiatõhusa linnaosa/asumi kontseptsioon
Kalda tee energiatõhusa asumi tegevuskava (eesti keeles)
• Taustauuring koostöölisele energiaplaneerimisele linnaosa tasandil (ingl keeles)

District-level Energy Planning: Commonly experienced challenges and barriers
• Omavalitsuste, energiaettevõtete ning kinnisvaraomanike koostöömudel linnaosa energiatõhususe tõstmiseks (ingl.keeles)
Process model in implementation energy efficiency projects in urban districts

• Kogumik IKT vahendite rakendamisest energiakasutuses ja -juhtimises, Energy planning and management tools. AREA 21 guide

• Uued IKT-põhised vahendid kodanike ja kinnisvaraomanike kaasamiseks energiaplaneerimisse

Energiamonitor hoonete energiaseireks, http://emonitor.trea.ee/login

Energiamonitori esitlus (ingl keeles)

Tampere Rakenduskõrgkooli energiaseire vahend, https://area21-project.eu/ict-tools/holistic-system-tool/

Energiaseire vahendi esitlus (ingl keeles)
Helsingborgi hospitali energiajuhtimise vahend, https://area21-project.eu/ict-tools/energy-improvement-circle-tool/

Energiajuhtimise vahendi esitlus (ingl keeles)

Projekti partnerid:

  • HafenCity University Hamburg (Saksamaa)
  • Tampere University of Applied Sciences (Soome)
  • Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (Venemaa)
  • Kohtla-Järve Town Government (Eesti)
  • Tartu Regional Energy Agency (Eesti)
  • City of Tampere (Soome)
  • Region Skåne (Rootsi)
  • Öresundskraft AB (Rootsi)
  • Free and Hanseatic City of Hamburg (Saksamaa)
  • City of Lublin (Poola)

Projekti koduleht:  https://area21-project.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.