Smart Energy Community – SEC FBcover_energia

Projekti KODULEHT

Kas olete kunagi mõelnud, kes või mis tarbivad energiat – elektrit, transpordikütust ja soojust? 
Hooned, milles elame?
Autod, millega sõidame?
Või hoopis inimesed, kes neid hüvesid kasutavad?

Meie arvame, et energiakulu taga on just nimelt inimesed ja nende tehtud otsused. Nutikad hooned ja targad kogukonnad saavad toimida vaid tarkade tarbijate abiga. ENERGIAARUKAS KOGUKOND koosneb kõigist meist – sina ja mina ise, meie naabrid ja teised elanikud, kes teavad ja tunnevad huvi, kuhu kulub energia ning kuidas toimida, et kasutada energiat targalt ja kasutoovalt.

Energiaarukas kogukonnas teame meie kui tarbijad, kuhu ja kuidas kuluvad soojus ning elektrienergia meie kodudes, tööl ja koolis.

 

Meil on käimas Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekt Energiaarukas kogukond (Smart Energy Community – SEC)

Projekti partnerid
Tartu Regiooni Energiaagentuur (juhtpartner)
Rõuge Vallavalitsus
Vidzeme ühendpiirkond
Aluksne Linnavalitsus

Projekti kestus
Märts 2017 – august 2018

Projekti maksumus
Eelarve 289 730.00 eurot, sh ERDF toetus 246 270.50 eurot

 

Projekti eesmärgid

 • Igapäevase aruka energiakasutuse suurenemine koolis, kogukonnas ja kodumajapidamistes.
 • Teadliku energiakasutuse suurenemine koolides ning erinevate energiateemaliste aktiivõppevõimaluste tutvustamine, mõjutamaks pealekasvava põlvkonna energiateadlikkust.
 • Uute ja nutikate lahenduste ning heade näidete tutvustamine ja rakendamine kasutades demoseadmeid, nõustamist ja IKT lahendusi.

Tegevused

 • Õpilaste ja õpetajate energiakasutuse ja hoiakute küsitlus projektis osalevates koolides (Rõuge Põhikool, E.Glücki Aluksne Gümnaasium, Valmiera Viestursi Keskkool ja Lizumsi Keskkool).
 • Koolides energiasäästu võimaluste/vajaduste väljaselgitamine, vajalike väikevahendite soetamine ja paigaldamine.
 • Lastevanemate ja õpetajate lühikoolitused/loengud projektis osalevates koolides.
 • Õpilaste energiaringide tegevus Rõuge Põhikoolis, E.Glücki Aluksne Gümnaasiumis, Valmiera Viestursi Keskkoolis ja Lizumsi Keskkoolis: energiapäevaks erinevate katsete väljatöötamine ja testimine, energiapäeval töötubade juhendamine ja katsete läbiviimine;
 • Ülemaakonnalised (Võrumaa, Aluksne, Valmiera, Lizums) videokonkursid põhikoolide õpilastele;
 • Energiapäevade korraldamine: detsembris 2017 Rõuge koolis  (7.-9. klasside õpilastele: osalejad Lätist, Rõuge koolist ja mujalt Võrumaalt) ja veeburaris 2018 Aluksne gümnaasiumis.
 • Õpilaste osalemine energiapäevadel Rõuges ja Aluksnes.
 • Osalemine koolide ekskursioonidel Eestis ja Lätis (energiaringide õpilased ja teised huvilised).

 

Tegevused kogukonnas

 • Rõuges, Aluksnes ja Valmieras valitakse välja 10 majapidamist (sh korterelamud, korterid, erinevad eramajad), kes on huvitatud oma koduse energiatarbimise mõõtmisest ja analüüsimisest.
 • Katsetatakse energiasäästu tehnoloogiaid ja energiaseire seadmeid.
 • Kogukonnale toimub kolm avalikku energiakasutuse seminari ja õpituba.
 • Projektis osalevate majapidamiste esindajad ja muud huvilised käivad õppereisil Lätis ja Eestis.

 

Praegu käimas:

KODUKAMPAANIA

Projektis osalevate omavalitsuste elanikele (Rõuge, Aluksne, Vidzeme).