BEA-APP

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective

Projekti tegevused: Projekt käsitleb Läänemere piirkonna riikide väljakutseid, mis on seotud üleminekuga madala süsinikujäljega, suurenenud taastuvenergia tootmise ja kasutamisega energiasüsteemidele.

Et saavutada kliimamuutuste leevendamise ja taastuvenergiaga seotud kõrgeid eesmärke piirkonnas, tuleb ruumilisel planeerimisel arvestada teatud tingimustega ja määrata täiendavad alad taastuvenergia seadmete paigaldamiseks (tuulepargid, bioenergia jaamad, päikeseenergia rajatised jm).

Paraku puuduvad planeerijatel sageli vahendid parimate sobivate alade määratlemiseks ja määramiseks, sest samal ajal tuleb leida tasakaal ka konkureerivate huvide vahel. Taastuvenergia projekte rakendades põrkutakse sageli kohalike vastuseisuga ning „mitte minu tagaaias“ suhtumisega. Samuti ei ole planeerijatel alati piisavalt teadmisi kohalike varude ja olude kohta, mis aitaks leida nutikaid kohapõhiseid lahendusi.

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 2 700 000 € 
TREA eelarve: 239 000 € (sh ERDF toetus 203 150 €)

Projekti kestus: 2016−2019

Projekti eesmärk: Suurendada omavalitsuste ja taastuvenergiaga tegelevate planeerijate võimekust.

Projekti ühe väljundina on valminud Rõuge rahvamaja rekonstrueerimise eelprojekt: Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine

Projekti partnerid:

  • Ministry of Energy, Infrastructure and State DevelopmentMecklenburg­Vorpommern (Saksamaa)
  • Skåne Energy Agency (Rootsi)
  • Region Blekinge (Rootsi)
  • Energy Agency for Southeast Sweden (Rootsi)
  • Regional Council of Central Finland (Soome)
  • Zemgale Planning regioon (Läti)
  • Baltic Environmental Forum Latvia (Läti) 
  • Lithuanian Energy Institute (Leedu)
  • Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (Poola)
  • Roskilde University (Taani)

Projekti koduleht: http://www.balticenergyareas.eu/  (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233); Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.