RESINDUSTRY

Policies for Renewable Energy Sources in industry

Projekti tegevused: Projekti eesmärk on parandada poliitikaid mis puudutavad taastuvate energiaallikate kasutamist tööstuses, et saavutada 1) jätkusuutlik ja vähese süsihappegaasiheitega majanduskasv – eraldada majanduskasv suurenevast ressursikasutusest. 2) energia- ja ressursitõhusam tööstussektor – kohaliku elektritootmise ja kohapealse tarbimise suurendamine on tööstussektori dekarboniseerimise üks põhielemente, 3) taastuvenergia rakendamine tööstussektoris – tuleb soodustada fossiilse energia kasutamise vähendamist – suurendada ettevõtete konkurentsivõimet, stimuleerida ökoinnovatsiooni ja aidata pikaajaliselt kaasa majanduskasvule.

Tööstussektori kogu selle konkurentsivõimega ei tohiks kõige enam väheneda. Õnneks on paljud olemasolevaid taastuvenergia tehnoloogiad osutunud tõhusaks, kuid uute taastuvenergia tehnoloogiate tutvustamine ja tugevdamine on oluline.

Eestis on väga edukalt toetatud projekte kaugküttesektoris mis on soodustanud sektori taastuvenergiale üleminekut ja efektiivsuse tõstmist. Tööstuse ressursitõhususe meede on olnud järgmine hea samm tõhususe parandamisel ja taastuvenergiale üleminekul. Meie eesmärk on seda suunda jätkata ja edasi arendada, edendades riiklikku ja rahvusvahelist koostööd.

 

Project is supported by European Regional Development Fund programme Interreg Europe.

Projekti eelarve: 1 623 554 € (sh ERDF toetus 1 380 020 €)
TREA eelarve: 184 500 €

Projekti kestus: 2019−2023

Projekti eesmärk: Suurendada tööstussektori energiasõltumatust ja konkurentsivõimet, vähendades selle energiamahukust taastuvenergia suurema integreerimise kaudu.

Projekti tulemused:

 • Igas riigis üks tegevuskava tööstussektori taastuvenergiakasutust parendava poliitika arendamiseks
 • 90 inimese oksuste tõstmine
 • 83 rahvusvahelist ja kohaikku üritust
 • 10 parima praktika väljatoomine
 • 7 piirkondlikku hindamist koos taastuvenergia tehnoloogiate strateegilise analüüsiga

Projekti partnerid:

 • Czech Technical University in Prague, University Centre for Energy Efficient Buildings (CZ);
 • Lahti University of Applied Sciences (LAMK) (FI);
 • Extremadura Energy Agency (AGENEX) (ES);
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (EE);
 • Marshal Office of Świętokrzyskie Region (PZ);
 • Vorarlberg University of Applied Sciences (AT);
 • Ministry for Gozo (MT)

Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/resindustry (inglise keeles)

Projekti teised lingid: Facebook – https://www.facebook.com/RESindustryProj; Twitter – https://twitter.com/ResindustryP 

Projekti kontaktisik TREAs: Marten Saareoks (marten.saareoks@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.