Tricolor

Tripartite collaboration for increased use of biomass for sustainable heat or electricity production

Projekti tutvustus: Tricolori projekti raames on soov suurendada biomassi kasutust jätkusuutliku soojuse ja elektri tootmisel. Projekti keskmes on rahvusvaheline võrgustik läbi mille jagatakse kogemusi ja teadmisi.

Täna ei ole olemasolev bioenergia potentsiaal maksimaalselt kasutatud ja projektis osalejad väidavad, et selle potentsiaali suurem kasutamine mõjuks soodalt kliimale ja looks uus töökohti. Taastuvenergia on oluline teema Euroopas ja puiduse biomassi efektiivne kasutamine on tavaline strateegiline huvivaldkond Läänemere regioonis. Viimase kümnendi jooksul on arenenud traditsiooniline puidu kasutamine sooja tootmisel Rootsis, Eestis ja Ukrainas. Olenemata sellest arengust on osad tavalised takistused säilinud. Nendeks on energiapuidu tarne, teabetugi, biomassi ärimudel ja koostöö. Nende takistuste ületamiseks, tuleb välja arendada teabe jagamise kanalid  ja koostöö piirkondades.

Projekti eesmärk on tugevdada ja suurendada olemas olevat rahvusvahelist võrgustikku. Võrgustik fokuseerub kogemuste jagamisele, et soodustada biomassi kasutust ja hõlbustada ringmajandusele üleminekut. Projekti raames toimuvad tegevused: parimate praktikate külastused, töötoad ja seminarid. Piirkondlik mudel edasiseks koostööks ja ettepanekud järgnevateks projektideks saavad ka välja arendatud projekti perioodi jooksul.

Projekti rahastab Swedish Insistute Baltic Sea Cooperation Programme

Projekti eelarve: 500 000 SEK

Projekti kestus: 01.06.2019-30.11.2020

Projekti eesmärk: Suurendada biomassi kasutust jätkusuutliku soojuse ja elektri tootmisel

Projekti tulemused:

 • Ühtne Tricolori piirkondadevaheline kontaktide andmebaas;
 • Ekspertide piirkondadevaheline sobitamine
 • Ülevaade olemasolevatest võimalustest partnerite regioonis
 • Suurenenud arusaam erinevatest võimalustest sarnastes tehnoloogiates, innovatsioonis ja uurimustööst rakendamaks järgnevaid tegevusi
 • Paremad võimalused eksportimaks bioenergia tehnoloogia seadmeid
 • Väärtus lisatud kohalikku väärtusahelasse
 • Võrgustiku koostöö on tugevnenud ja täiendatud uute näitajatega
 • Koostöömehhanism huvigruppidega kestab kauem kui projekti kestvus
 • Võrgustik on presenteeritud rahvusvahelisel konverentsil
 • Piirkondadevaheline koostöö on elavdanud innovatsiooni arengut

Projekti partnerid:

 • Energikontor Sydost (Regional Energy Agency for Southest Sweden);
 • NGO Agency for sustainable development of the Carpathian region FORZA;
 • Tartu Regional Energy Agency TREA (Estonia)

Projekti koduleht: https://si.se/en/projects-granted-funding/tricolor-tripartite-collaboration-for-increased-use-of-biomass-for-sustainable-heat-or-electricity-production/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.