PANEL 2050

Partnership for New Energy Leadership 2050

Projekti tegevused: PANEL 2050 on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kogukondi ühendav projekt, mille eesmärk on luua kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud kohalikul (omavalitsuse, kogukonna) tasemel. Asjakohased sidusrühmad teevad omavahel koostööd, et luua kohaliku energia visioonid, strateegiad ja tegevuskavad üleminekuks madala süsinikujäljega kogukondadele aastaks 2050.

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 696173, EU 3.3.7- Market uptake of energy innovation- building on Intelligent Energy Europe)).

Projekti eelarve: 1 790 500 € (sh EL toetus 1 790 500 €)

Projekti kestus: 2016−2018

Projekti eesmärk: Kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud kohalikul (omavalitsuse, kogukonna) tasemel.

Projekti tulemusena  on loodud Kesk- ja Ida-Euroopa säästva energia võrgustik CEESEN (Central and Eastern European Sustainable Energy Network).

Projekti partnerid:

 • Agenda Z.S. (Tšehhi)
 • Balkan Development Solutions BDS Ltd. (Makedoonia) 
 • ConPlusUltra Ltd (Austria) 
 • Ignalina Nuclear Power Plant Regional Development Agency (Leedu)
 • Agency for Energy Efficiency and Environmental Protection (Rumeenia) 
 • Local Energy Agency Spodnje Podravje (Sloveenia) 
 • Mazovia Energy Agency (Poola) 
 • Eesti Maaülikool
 • Tartu Ülikool
 • VVF – Svetoven Fond za Divata Priroda, Dunavsko-Karpatska Programa Bulgaria (Bulgaaria)
 • WWF Vilag Termeszeti Alap Magyarorszag Alapitvany (Ungari) 

Projekti koduleht: https://ceesen.org/panel2050/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Marek Muiste (marek.muiste@trea.ee, +372 5558 1508)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.