Videokonkurss “Olen arukas energiatarbija!”

Projekti”Energiaarukas kogukond” raames korraldati Võru maakonna põhikoolide õpilastele videokonkurss.

Konkursi võitjate töid näeb aadressil https://www.trea.ee/sec/videokonkurss/

 

Konkursi reeglid olid järgmised:

1. KONKURSI KORRALDAJA

Konkursi korraldab Rõuge Vallavalitsus koos Tartu Regiooni Energiaagentuuriga projekti “Energiaarukas kogukond” raames.

2. KONKURSI EESMÄRK

Konkursi eesmärk on suunata koolinoori mõtlema ja leidma nutikaid lahendusi igapäevasele arukale energiakasutamisele koolis ja kodus.

3. KONKURSI AJAKAVA*

Konkursitöid saab esitada 3. septembrist 2017 kuni 17. novembrini 2017.
20. novembril 2017 avalikustab žürii parimad konkursitööd, mis osalevad Facebooki rahvahääletusel aadressil https://www.facebook.com/secEST/ (FB: Energiaarukas kogukond).
Võitjad kuulutatakse välja 1. detsembril 2017 toimuval energiapäeval Rõuge Põhikoolis.

4. VIDEOKONKURSI TINGIMUSED

Videokonkursist “Olen arukas energiatarbija!” saavad osa võtta Võrumaa koolide 1.–9. klasside õpilased. Konkursitöö võib olla individuaalne või meeskondlik.

Töid saab konkursile esitada kolmes vanusekategoorias:

  • 1.3. klass
  • 4.6. klass
  • 7.9. klass

4.1. VIDEOKONKURSI TEEMA

Konkursile esitatav videoklipp peab pakkuma välja lahendusi arukaks energiakasutuseks koolis või kodus.

4.2. NÕUDMISED KONKURSITÖÖDELE

  • Konkursitöö peab vastama teemale „Olen arukas energiatarbija!“;
  • konkursitöö pikkus on 1–2 minutit;
  • konkursitöö algustiitris on ära märgitud konkursi pealkiri “Olen arukas energiatarbija!”;
  • konkursitöö on üles laetud videojagamiskeskkonda YouTube ning esitatud konkursile vormi kaudu, mis asub aadressil http://bit.ly/SEC_videokonkurss;
  • konkursitöö peab järgima autoriõiguse seadust.

5. AUHINNAD

Konkursi võitjaid autasustatakse kolmes eelnimetatud vanusekategoorias. Iga vanusekategooria peaauhinnaks on 300 euro väärtuses nutiseade.

6. ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID

Konkursitöid hindab žürii, kuhu kuulub projekti “Energiaarukas kogukond” meeskond. Hindamisel võtab žürii arvesse teemale vastavust, sõnumi edastamise selgust, loomingulisust ja originaalsust.

Žürii valib konkursi tingimustele vastavate videote hulgast välja parimad videod, mis pääsevad Facebooki rahvahääletusele.

Võitjate väljaselgitamisel on žürii kohapunktidel ja Facebooki rahvahääletuse paremusjärjestuse tulemustel võrdne osakaal.

7. KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE

Videokonkursi korraldajal on õigus kasutada konkursil osalevaid videoklippe haridusega seotud artiklite juures erinevates infokanalites. Pärast konkursitulemuste avaldamist märgitakse videoklippide kasutamisel alati ära autori nimi.

Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.

8. AUTORI VASTUTUS

Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest ning kinnitab, et ta on konkursile saadetud videoklipi autor ja et kõik videoklipis kasutatud materjalid on kooskõlas autoriõiguste seadusega.

9. TOETAJAD

Projekti rahastab Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programm

 

Lae oma video üles.