Materjalid ja ettekanded

   

2018

27. veebruaril 2018 toimunud päikseenergeetika lahenduste koolituse ettekanded: Päikseenergeetika lahendused – Andres Meesak, Eesti päikeseelektri Assotsiatsioon Võrguinverterite valik ja kasutusalad PV-jaamades – Robert Mägi 20. veebruaril 2018 toimunud päikseenergeetika lahenduste infoseminari ettekanne – Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon

2017

18.aprillil 2017 toimunud ahikütteteemalise seminari “Kaasaegsed ahiküttelahendused ja nende kombineerimine erinevate küttesüsteemidega” ettekanded: Puitkütused ja põlemine. Erinevad väikeküttelahendused hoonete soojusvarustuses, nende kombineerimine – Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur/ Eesti Biokütuste Ühing Puitküttel töötavate kohtkütteseadmete ohutus. Elanikkonna kütteseadmete olukord Päästeameti pilgu läbi – Erki Remmelkoor, tuleohtuse ekspert Standardite EVS-EN 15250:2007 ja EVS-EN 15544:2009 kasutamine kütteseadmete projekteerimisel ja arvutamisel – Kristo Koppel, Volt OÜ Pärastlõunane osa: Puitkütused ja põlemine. Erinevad väikeküttelahendused hoonete soojusvarustuses, nende kombineerimine – Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur/ Eesti Biokütuste Ühing Kes on pottsepp – Kristo Koppel, Volt OÜ Küttelahenduste tasuvus – Annes Andresson, MTÜ Eesti pottsepad

2015

8. oktoobril 2015 toimunud seminari “Keskkonna- ja energiamärgised- ettevõtte konkurentsivõime tõstmise võimalus” ettekanded Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Energiamärgis (Rohelises Võtmes)” Evelin Urbel-Piirsalu, EKJA/SEI Tallinn, ettekanne “Ülevaade erinevatest keskkonna- ja energiamärgistest” Ly Siilak, Eesti Maaturism/Eesti Kvaliteediühing, ettekanne “EHE-märk maaturismiteenusele – turunduse edendamise ja konkurentsivõime tõstmise tööriist”

2014

10. novembril 2014 toimunud seminari „Energiamajandus: Eesti jõukuse nurgakivi?“ ettekanded Ando Lepimann, Eesti Arengufond, ettekanne “Eesti energiamajanduse arengud aastani 2030” Jaanus Uiga, Eesti Arengufond, ettekanne “ENMAK 2030+: Valikukohad ning võimalused elamumajanduses” Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “ENMAK 2030 tähendus kohaliku tasandi jaoks” Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut, ettekanne “ENMAK 2030+ transpordi ja liikuvuse valikud” Lembit Vali, Eesti Arengufond, ettekanne “Kuidas mõjutab hoonete energiatõhusus soojusmajandust?” Villem Vohu, Eesti Arengufond, ettekanne “Põllumajandusmaa kasutuse uuringud18. juunil projekti RECOMMEND raames toimunud seminari “Ökodisain ja ökomärgised: Kas ettevõtte võti eksporditurgudele” ettekanded Neeme Kärbo, TREA projektijuht, ettekanne “Ökodisain ja ökomärgised: Kas ettevõtte võti ekspordi turgudele” Evelin Urber-Piirsalu, SEI Tallinn, ettekanne “Ökomärgised ja nende taotlemine ning kasutamine keskkonnahoidlikes riigihangetes” Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium, ettekanne “Ökomärgised?” Sander Jahilo, AS Kroonpress, ettekanne AS Kroonpressist Anni Turro, Eskaro AS, ettekanne “EU Ecolabel ökomärgisega laevärv Primo 2” Katrin Juhanson, Hendrikson ja Ko, ettekanne “Ökodisain ja Ökomärgised: Kas ettevõtte võti ekspordi turgudele?SEAP-i, Linnapeade Pakti ning CO2 heitkoguste lähteinventuuride-alased ettekanded Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Tartu linna Säästva energiamajanduse kava” Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP” Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Jõgeva linn – Linnapeade Pakt ning SEAP” Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Rõuge valla CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP” Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAPJaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “CO2 heitkoguste lähteinventuur ja Säästva energiamajanduse tegevuskava (SEAP) Ettekanded 25…26.02.2014 toimunud  energia- ja keskkonnajuhtimise-alastelt seminaridelt Peter Obricht, Alam-Austria liidumaa valitsuse keskkonna ja energiamajaduse osakond, ettekanne “Lower Austria and it’s Climate and Energy Strategy Josef Wolfbeißer, ConPlusUltra, “Environmental Management Systems – Impact of EMS on organisations and companies” Josef Wolfbeißer, ConPlusUltra, “Häid näiteid energia- ja keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisest Austrias” (inglise keeles)

2013

Ettekanded 15.11.2013 toimunud  seminarilt “Energiatarbimisest energiasäästuni” Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Energiatarbimise juhtimisest omavalitsuses” Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “CO2 lähteinventuur ja Säästva energiamajanduse tegevuskava (SEAP)” Kalle Virkus, TREA ekspert, ettekanne “Energiakulu jälgimise rakendus E-JälgEttekanded REGREEN projekti õppevisiidilt 3-4.07.13 Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Complex Renovation of Small Town DH –Example of Elva” Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Planning Policy and Regulations” Kalle Virkus, TREA ekspert, ettekanne “Palamuse Parish” Raimond Tamm, Tartu abilinnapea, ettekanne “Towards Sustainable and Energy Efficient Tartu” Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsuse projektijuht, ettekanne “Introduction of Tartu” Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Introduction of TREAEttekanded 16.05.13 seminarilt “Ökoinnovatsioon ja Rohelised hanked” Martin Kikas, TREA direktor, ettekanded TREA tegevustest ja teenustest, projektist REGREEN ja projektist Recommend Karl Viiol, Tartu Teaduspargi projektijuht, ettekanne projektist CCIC Ryan Weber, Nordregio, Rootsi, ettekanne, Näited eeskujulikest rohelistest hangetest Eva Persy, Viini Linnavalitsus, Austria, ettekanne, Rohelised hanked praktikas, Viini EcoBuy programm Rod Gilchrist, Petersborough, Suurbritannia, ettekanne, Rohelised hanked Peterborough näitel Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium, ettekanne, Rohelised hanked Kalle Virkuse ettekanne TREA tänulõunal 01.02.13 – “Piirkondlik Energiamajandus- Omaenergia 2050Kalle Virkuse Ettekanne EKÜL Tartu koosolekul 30.01.13 – “Renoveeritud Korterelamu

 

2012

Päikeseenergia teemalise seminari ettekanded 16.11.12 Andres Meesak – “Elektri mikrotootjaks: miks ja kuidas?” Siim Meeliste – “Päikeseenergia tootmisega seotud seadusandlik raamistik” Rein Pinn – “Off-Grid ehk võrguühenduseta päikeseelektrisüsteemid: praktilised näited” Veli Palge – “EMÜ Tehnikainstituudi katusel oleva päikesekollektori energiasalvestus erinevatel aasta-aegadel” Kalle Kuusk – “Väikeelamute taastuvenergia tootmisseadmete toetus16. augustil 2012 toimunud seminari “Roheline Energia Maja” ettekanded: Kalle Virkus – “Hoiakute mõju energiasäästule ehk majad ei kuluta energiat, inimesed kulutavad“, TREA Margus Sarmet – “Hoonete energiatõhususest“, MKM Viljo Kaul – “Kaasaegsed ventilatsioonilahendused“, Termex OÜ Külastatud Passiivmaja infoleht 10. mail 2012 toimunud seminar “Korterelamute renoveerimise mitmed aspektid” “Tartu linna korteriühistute finantsiline ja sotsiaalne võimekus hoonete tervikrenoveerimiseks” Kalle Virkuse ettekanne Paula Femeniase ettekanne Varia: Infopäeva ettekanne “Komplekselt renoveeritud korterelamute andmebaas” Tiit Pikk

2011

Energiaplaneerimise seminari 25.04.2011 ettekanded: Lõuna-Eesti energiabilanss ( Martin Kikas) Hoonete energiatõhususe ja sisekliima teema kohaliku omavalitsuse dokumentides (Kalle Virkus)