Region of Tartu

Tartu Regional Energy Agency

Projekti tegevused: Region of Tartu oli projekt, millega loodi Tartu Regiooni Energiaagentuur. Agentuuri asutasid Tartu linn ja Tartu teaduspark eesmärgiga edendada säästva energeetikat ja energiajuhtimist Lõuna-Eestis.

Agentuur keskendub energiajuhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele: energiaefektiivsus, säästev transport ja taastuvenergeetika. Asutamist rahastanud toetusleping sätestas agentuurile neli kriitilise tähtsusega tegevusvaldkonda:

  •  Kohalike omavalitsuste energiajuhtimine
  •  Energiakasutuse efektiivsuse tõstmine avalikus sektoris ja kodumajapidamistes
  •  Avaliku ja erasektori koostöö ja tegevuste arendamine 
  •  Kohalike kogukondade toetamine

Projekti rahastas Euroopa Liidu Intelligent Energy europe programm.

Projekti kestus: 2009-2012

Projekti eesmärk: Edendada energiajuhtimist ning energiatõhusust Lõuna-Eesti piirkonnas. 

Projekti kontaktisik TREAs: Marek Muiste (marek.muiste@trea.ee, +372 5558 1508)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.