Ilmunud on „Puitkütuste kasutaja käsiraamat“, mis on kättesaadav hästi varustatud raamatukogudest. Elektroonilise faili (pdf) leiab Tartu Regiooni Energiaagentuuri kodulehelt – Puitkütuste kasutaja käsiraamat (pdf). Raamat on trükitud ka inglise keelsena ja elektroonilise faili (pdf) leiab Tartu Regiooni Energiaagentuuri koduleheltWood Fuel User Manual.

Puitkütuste käsiraamatus on püütud anda terviklik ülevaade kogu puitpõhise energeetika väärtusahelast, alates puiduressursist lõpetades erinevate küttelahenduste, keskkonnanõuete ja tasuvusarvutustega. Raamat keskendub nii puitkütuste kasutamise laiendamisele kui ka selle jääkideta ja tõhusamale kasutamisele – et metsa jätkus meile kõigile!

„Puitkütuste kasutaja käsiraamat“ on mõeldud eelkõige kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete hoonete haldamisega tegelevatele spetsialistidele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku hoonete, hoonegruppide ning väikeasulate küttelahenduste kavandamise, ehitamise ja käitamisega. Käsiraamat võiks sobida ka taastuvenergia, energiavarustuse ja -planeerimisega tegelevatele ekspertidele, konsultantidele ja valdkondadega seotud erialade tudengitele.

Raamatus käsitletakse puitu kui kütust, tutvustatakse selle põhilisi omadusi, kvaliteediklasse ja standardeid, räägitakse ladustamisest ja ettevalmistamisest põletamiseks, põhilistest põletustehnoloogiatest ja -seadmetest ning nende mõjust keskkonnale. Ühe teemana on sisse toodud erinevad soojusvarustusviisid, sealhulgas rõhuasetusega soojuse ja elektri koostootmisele ning hübriidsele soojusvarustusele. Raamatu lõpuosas antakse ülevaade küttesüsteemide kavandamisest, planeerimisest ja majandusliku tasuvuse arvutamisest.

Käsiraamatu koostamist kaasfinantseeris INTERREG Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist rahastatud projekt Baltic ForBio (Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region).

 

 

 

 

ISBN 978-9916-4-0006-7
ISBN 978-9916-4-0011-1 (pdf)

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!