2020. aastal eesti ja inglise keeles ilmunud Puitkütuste kasutaja käsiraamatust (Wood Fuel User Manual) on valminud ka Leedu keelne versioon.

Puitkütuste käsiraamatus on püütud anda terviklik ülevaade kogu puitpõhise energeetika väärtusahelast, alates puiduressursist lõpetades erinevate küttelahenduste, keskkonnanõuete ja tasuvusarvutustega. Raamat keskendub nii puitkütuste kasutamise laiendamisele kui ka selle jääkideta ja tõhusamale kasutamisele – et metsa jätkus meile kõigile!

„Puitkütuste kasutaja käsiraamat“ on mõeldud eelkõige kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete hoonete haldamisega tegelevatele spetsialistidele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku hoonete, hoonegruppide ning väikeasulate küttelahenduste kavandamise, ehitamise ja käitamisega. Käsiraamat võiks sobida ka taastuvenergia, energiavarustuse ja -planeerimisega tegelevatele ekspertidele, konsultantidele ja valdkondadega seotud erialade tudengitele.

Raamatus käsitletakse puitu kui kütust, tutvustatakse selle põhilisi omadusi, kvaliteediklasse ja standardeid, räägitakse ladustamisest ja ettevalmistamisest põletamiseks, põhilistest põletustehnoloogiatest ja -seadmetest ning nende mõjust keskkonnale. Ühe teemana on sisse toodud erinevad soojusvarustusviisid, sealhulgas rõhuasetusega soojuse ja elektri koostootmisele ning hübriidsele soojusvarustusele. Raamatu lõpuosas antakse ülevaade küttesüsteemide kavandamisest, planeerimisest ja majandusliku tasuvuse arvutamisest.

Kui jätkuvalt eelistate lugeda eesti või inglise keeles, leiate vastavad raamatud nii hästi varustatud raamatukogudest (www.ester.ee) või elektroonilisel kujul järgnevate linkide vahendusel.

Eesti keel – „Puitkütuste kasutaja käsiraamat“:
ISBN 978-9916-4-0006-7
ISBN 978-9916-4-0011-1 (pdf)
https://trea.ee/blog/puitkutuste-kasutaja-kasiraamat/

Inglise keel – „Wood Fuel User Manual“:
ISBN 978-9916-9545-0-8
ISBN 978-9916-9545-1-5 (pdf)
https://www.trea.ee/eng/wood-fuel-user-manual/

Leedu keel – „Susmulkintojo medienos kuro naudotojo vadovas“
ISBN 978-9955-887-39-3 (pdf)
https://trea.ee/wp-content/uploads/2021/06/susmulkintojo-medienos-kuro-naudotojo-vadovas.pdf

 

Käsiraamatu koostamist kaasfinantseeris INTERREG Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist rahastatud projekt Baltic ForBio (Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region).