Kui tavaliselt moodustab pakendi keskkonnajälg vaid mõne protsendi, siis väikepakendite puhul võib pakendi jalajälg olla kordades suurem ja moodustada kuni kolmandiku selles oleva toote keskkonnajäljest. 

Pakendite järjest hoogsam kasutamine suurendab toidu keskkonnajälge ning suurendab kogukonna ühiseid kulutusi pakendite utiliseerimisele. Endiselt jõuavad pakendimaterjalid loodusesse, kus need aeglaselt lagunedes saastavad tee- ja metsaääri ning veekogusid, olles ohuks loomadele, lindudele ja inimestele. Hoolimata oma näilisest odavusest kaasneb pakendite tootmisega ulatuslik energia- ja keskkonnajälg. Kõige energiamahukamateks materjalideks pakendites on alumiinium ja klaas – materjalid, mida on küll lihtne uuskasutada, kuid mida me tihti leiame hoopis heidetuna tavaprügi hulka, kus need raskendavad jäätmekäitlust. Ka plastiku energia ja keskkonnajälg on suur ning erinevalt metallidest pole plastiku ringlusel Eestis endiselt igapäevast rakendust. Kõige ökonoomsemaks ja tervislikumaks igapäevaseks pakendiks võib pidada roostevabast terasest valmistatud korduvkasutatavat kaussi, karpi, joogipudelit ja termost. 

Pakendite keskkonnamõju vähendab nende liigiti kogumine, käitlemine ja taaskasutus.