„Eesti 2035” on riigi pikaajaline strateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks.

Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist veavad kõikide huviliste osalusel riigikantselei ja rahandusministeerium ning see valmib 2020. aasta alguses.

Perioodi aastani 2035 märgivad ulatuslikud muutused Eesti majanduse ressursikasutuses ja keskkonnamõjus. Meie senine majandusmudel on põhinenud odaval tööjõul ja odaval looduskeskkonnal ning tulevikus pole kummalgi mõtteviisil Eestis enam kohta. Peame ümber suunama oma majanduse meie inimesi ja keskkonda väärtustavasse suunda. Selleks tuleb luua jäätme- ja heitmevaba majandus, tagada avalike teenuste kättesaadavus kõikjal, luua kogukondlik energiatööstus, luua ohutu liiklusruum kergliiklejaile ning arendada välja kerg– ja vaegliiklejasõbralikud asumid. 

Loe TREA ettepanekuid siit: Tartu Regiooni Energiaagentuuri ettepanekud Eesti 2035 arengustrateegiale