18.06 toimus Heitmevaba Tartu veebinar ja ümarlaud.

Kokkuvõtte leiad siit: Heitevaba Tartu kokkuvõte

Heitmevaba Tartu on Tartu Regiooni Energiaagentuuri poolt arendatav kontseptsioon, mille raames otsime võimalusi, kuidas inimesed ja organisatsioonid saaksid toimetada oma igapäevast elu Tartus nii, et nende keskkonnajälg oleks minimaalne. Vaatleme võimalusi, mida pakub heitmevaba elu juba täna ning arutame koos kogukonna ja osapooltega, milliseid muudatusi oleks meie regulatsioonides ja igapäevastes teenustes vaja, et need heitmevaba elu toetaksid. Seetõttu otsime koostööd teenusepakkujate, avalike institutsioonide ja oma jalajälje vähendamise poole pürgivate inimeste ja organisatsioonidega.

Võimalusi energiaressursside paremaks kasutamiseks ja keskkonnajälje vähendamiseks tutvustas Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspert Marek Muiste ning sellele jäegnes ümarlaud ja avalik arutelu.

Äripäeva raadio 18. juuni saates “Särtsakas Tulevik” tutvustame heitmevaba linna loomise peamisi võimalusi ja arutleme keskkonnahoidlike teenuste üle linnas. Kuulame nii Tartu linnavalitsuse kui eraettevõtete kogemusi oma teenuste keskkonnajälje vähendamisel, saame teada, mida üks ja teine osapool teistele pakub ja teistelt ootab ning püüame prognoosida lähiaastate trende.

Kuula saadet siit: https://www.aripaev.ee/raadio/saatesarjad/sartsakas-tulevik