Hoonete energiatõhusus koolitus- 11.oktoober  ja 18.oktoober. 2012  

Lektor: Kalle Virkus

Aine maht: on 1,5 EAP, 12 auditoorset tööd ja 4 tundi õppereise. Kursuse loengud viiakse läbi igal neljapäeval (11.oktoober ja 18.oktoober) kell 11.00 – 17.00

Koolitusel käsitletavad teemad

1)Ehitusfüüsika

SI süsteemi ühikud, energia hoones, soojuse ülekande liigid, soojajuhtivus. soojaisolatsioon, seina soojajuhtivus, vesi ja veeaur hoonetes, arvutusnäited

2) Tehnosüsteemid ja energiabilanss

Küttesüsteemid, tarbevee soojendamine, ventilatsioon, soojustagastus, küttekulud, arvutamine kraadpäevade meetodil, arvutusnäited

3) Energiatõhusad hooned

Päikesekollektorid vee soojendamiseks, passiivmaja, energiatõhus maja, soojakadude sõltuvus U-arvust, renoveerimine ja energiakulude struktuur hoones

4) Korterelamute renoveerimine ja tasuvusarvutus

Ehituslike normide areng energiatarbe seisukohast, tasuvuse arvutamise teooriad, õigete lähteandmete valimine ja säästetud energia hinna meetod, uuring Tartu elamute baasil

Kursuse hind

Kohalikele omavalitsustele on koolitus                           –   tasuta

Teistele osalemine hoonete energiatõhususe koolitusel –  100 €

Osalemine

 Kuna kursusel osalejate arv on piiratud, siis esimesel võimalusel anda teada enda osalemisesoovist ja arve koostamise jaoks vajalikud andmed. Peale registreerimist saadame nädala jooksul arve.

Tulemus

Koolituskursuse läbinud (kes on osalenud vähemalt pooltel loengutel) saavad

vastavalt läbitud koolitusele tunnistusega vastava arvu ainepunkte (EAP), mis on tunnustatud Eesti Maaülikooli poolt.

 

 

Tiit Pikk

TREA ekspert

tiit@trea.ee

+ 372 52 53 868