Keskkonnainvesteeringute Keskus  kutsub koole osalema 2012. aasta Energiasäästunädala koolikonkursil „Energiasäästunädal SINU KOOLIS“ ning korraldama perioodil 29. oktoober kuni 9. november tegevusi, mis propageerivad energiasäästu ja looduskeskkonna kaitset.

Osalemiseks on vaja registreerida oma kool ning seda esindav aktiivgrupp, kes koordineerib tegevusi koolis ning esitab konkursitöö. Parimat või omanäolisemat teavitustööd teinud kooli aktiivgrupp sõidab koolitusreisile Soome Heureka teaduskeskusesse või seiklema Tartu Seiklusparki. Rohkem infot konkursil osalemise kohta leiab  www.energiatark.ee.

KIK-i juhatuse liikme Kalev Auna sõnul on koolikonkurss viis, kuidas suunata kooliõpilasi läbi mitmekülgsete ning nutikate ideede ja lahenduste väljamõtlemise väärtustama säästvat eluviisi ning ka puhtamat loodust. Energiasäästunädala huvitavamaks muutmisel on aktiivsematel koolidel võimalik kutsuda energiasäästust ning loodusvaradest rääkima ka KIKi spetsialiste.

Energiasäästunädal toimub traditsiooniliselt hilissügisel, tänavu 5.−11. novembril. Nädala eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust erinevatest energiasäästu võimalustest ja motiveerida neid säästlikumalt tegutsema.

Energiasäästunädala koolikonkursi korraldavad Tartu Regiooni Energiaagentuur, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Intelligent Energy Europe. Toetavad Viking Line ning Tartu Seikluspark.

 

Lisainformatsioon:
Tiit Pikk
Energiasäästunädala peakorraldaja
Tartu Regiooni Energiaagentuur
energiasaastunadal@trea.ee

525 3868

või

Anni Umbleja

Keskkonnainvesteeringute Keskus

627 4127

566 61617