Rohelised ja jätkusuutlikud uudised POTEnT-i UK partnerilt Milton Keynes-ilt!

Pilootprojektina, mida toetab Milton Keynes volikogu (MK Council), paigaldatakse linna uued rohelised „elavad“ bussiootepaviljonid, mis suudavad siduda  kahjulikke süsinikdioksiidi emissioone.

„Elavate“ roheliste bussiootepaviljonide katustele on istutatud Hariliku Kukeharja (Sedum plant) taimi, mis on elupaigaks mesilastele, putukatele ja liblikatele. Eesmärgiks on Milton Keynes-i 30 liiklusrohke bussiootepaviljoni juures vähendada sõidukite reostust ja soodustada bioloogilist mitmekesisust.

Pilootprojekti rahastab Milton Keynes volikogu 57 000 €-ga, kuna linn soovib täita oma ambitsioonika plaani olla aastaks 2030 süsinikuneutraalne ning aastaks 2050 süsiniknegatiivne (carbon negative). Kui pilootprojekt on edukas, planeeritakse see kasutusele võtta iga bussiootepaviljoni renoveerimise korral.

Milton Keynes-i volikogu Kliima ja Jätkusuutlikkuse kabineti liige, nõunik Jenny Wilson-Marklew ütles: „Rohelised katused pakuvad elupaika paljudele väikestele tolmeldajatele ja soodustavad bioloogilist mitmekesisust. Samuti on see märk, et Milton Keynes soovib olla roheline ja jätkusuutlik linn ning täita oma kliimaeesmärgid. See on ainult osa meie suuremast plaanist, aga tuletab inimestele meelde, et Milton Keynes on puhas ja roheline linn ning oleme valmis ellu viima järgmisi rohelisi ideid ja plaane“.

Bussiootepaviljonide „elavad“ rohelised katused ei ole Milton Keynes-i esimene projekt bussipeatuste jaoks. Varasemast on kasutusel päikeseenergial töötavad valgustid ja katsetatakse ka kaht päikeseenergiaga töötavat informatsioonitahvlit.

Uued katused paigaldatakse kohalike firmade, Axiom ning Bridgeman and Bridgman, poolt. Chris Bridgman ütles: „ Tegime koostööd „elavate“ katuste disaineri Dusty Gedge-ga Rohelise infrastruktuuri nõustamiskeskusest (Green Infrastructure Consultancy), et arendada „elava“ katuse teerajajat. See on maailmas esmakordne, et sellist lahendust kasutatakse nii suures ulatuses ning me ei suuda oodata, et projektiga alustada.“