Kuna energiapöörde mõiste on aastate jooksul muutunud, on kasutusele tulnud uus definitsioon ja arusaamine.

Praegu on mõisted tootev tarbija (prosumer) ja energiakogukond (energy community) ülimalt populaarsed. Nende mõistete kohaselt võib igast linnakodanikust saada oma enda toodetud taastuvenergia tarbija ja haldaja.

Tõsi, üleminek tarbija rollilt tootva tarbija rollile võib praegu tunduda utoopiline ja idealistlik. Sellegipoolest on inimkond ka suuremaid muutusi läbi teinud. Esile kerkib üks küsimus: kuidas toetada üleminekut tootvate tarbijate mudelile?

Esimene takistus üleminekul on see, et tavaliselt on inimestel vähe teadmist energeetikasektorist. Linnakodanikud lihtsalt maksavad arveid. See näitab, et suure sotsiaalse muutuse tegemiseks peaks muutuma arvamus energeetika suhtes. Seda arvestades võiks pöörduda koolide poole, sest seal kasvab järgmine tootvate tarbijate generatsioon.

Sellepärast võeti Pamploma linnavolikogu poolt 2021 aasta veebruaris kasutusele uus tööriist, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli õpilastele energiat ja energeetikat. Samuti peaks see julgustama lapsi looma Töögruppi, et mängulise projekti kaudu õppida energia raiskamise kohta.

See algatus on osa „Go Green Pamploma“ programmist ja STARDUST projektist, kuna linna eesmärk on lõpule viia Energiapöörde ja Kliimamuutuste strateegia (Energy Transition and Climate Change Strategy) aastaks 2030.

Pilootprojekti käigus õpivad lapsed, kuidas energia toimib. Selleks loodi online mänguplatvorm, kus lapsed saavad osaleda veebitundides, osaleda väljakutsetes ja saada auhindu.

Selleks, et luua Töögrupp, jaotatakse lapsed tiimidesse. Seejärel tutvuvad nad kooli energiakasutusega viies läbi energiaaudit. Kui õppetunnid läbitud, on noortel tehnikutel võimalus teha ettepanek, mille eesmärk on luua muutusi hariduskogukonna käitumisharjumustes. Eeldatavasti suurendab see kooli energiasäästu ja -tõhusust.

Õpetlikul mängul on kolm tasandit: esiteks saavad õpilased moodulis „Energia“ baasteadmised energiast, mis see on ja selle allikatest.

Teiseks õpitakse moodulis „Energiajuhtimine“, kuidas viia läbi lihtsustatud energiaauditit, tegeledes energiajuhtimise probleemide ja võimalike lahendustega.

Lõpetuseks on moodul „Tegevusplaan“, mis keskendub eelkõige praktikale. Moodulis tutvutakse mitmete konkreetsete tegevustega, mis aitavad energiat säästa.

Igas moodulis on lühikesed videotunnid, mida vaadates on lapsed nii õpetajad, õpilased kui ka tehnikud. Videotundide sisu on naljakas ja huvitav, kuid siiski ennekõike õpetlik.

Pilootprojektil on praegu katsefaas ning seda jälgib Pamplona linnavolikogu Keskkonnahariduse üksus. Järgmisel aastal saavad osaleda ka teised koolid.

Kas tulevikus küsime oma lastelt abi, et elektriarveid maksta?

Pole mingitki kahtlust, et energeetika on keeruline teema. See projekt keskendub lastele, et neist kasvaks uus generatsioon linnakodanikke, kes on teadlikud sellest, mis roll on neil energiapöördes. 

Praegu on eakate jaoks uus generatsioon justkui tehnoloogiaeksperdid, kes kasutavad telefone, arvuteid ja muid tehnikaseadmeid imelihtsalt. Sama võib juhtuda 30 aasta pärast ka energeetikasektoris: uus tootvate tarbijate põlvkond toob kaasa uue mõtteviisi energiakasutuses.