16.−18. jaanuaril 2018 võõrustame Tartus ja Tallinnas projekti Social Green neljandat kohtumist, mis sisaldab endas koosolekuid, töötube ja õppekäike.

Social Green on Euroopa Liidu Interreg Europe programmi projekt, milles TREA osaleb koos seitsme elamumajandust arendava organisatsiooniga Euroopa erinevatest piirkondadest. Social Green’i keskmes on avaliku sektori roll elamufondi uuenemise jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe tagamisel. Projekti kaasfinantseerimisel ja TREA koordineerimisel koostatakse Eesti omavalitsuste tarbeks säästva elamumajanduse arendamist toetavate meetmete programm, projekti teises etapis toimub kavandatud meetmete rakendamine ja tulemuste seiramine.

Tänu kattuvatele teemadele ja partneritele on kohtumine ühendatud teisegi Interreg Europe suurprojekti Finerpol rahvusvahelise üritusega − nii jõuab neil päevil Eestisse veelgi rohkem valdkonna spetsialiste kogu Euroopast.

Kohtumise esimesel päeval, 16. jaanuaril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Social Green’i ja Finerpoli ühine konverents-seminar sotsiaaleluhoonete energiasäästliku renoveerimise rahastusvõimalustest Eestis ja Euroopas. Seejärel jagavad projektis osalejad erinevate riikide tegelikke kogemusi, näiteks Eestis on siinkohal heaks näiteks Kredexi kortermajade rahastusmudel.

Kolmapäeval, 17. jaanuaril külastatakse Tartus kahte renoveeritud korterelamut ning neljapäeval, 18. jaanuaril suundutakse Tallinna, kus projektipartneritele tutvustatakse Eesti sotsiaaleluhoonete energiatõhusa renoveerimise rahastamise kogemusi. Esimesena väisatakse Õpetajate maja, mis on uusim liginullenergia hoone Eestis, ning seejärel Tallinna tehnikaülikooli ühiselamut, mis renoveeriti 2017. aastal liginullenergia tasemel.

Loomulikult jääb osalejatel kõige muu kõrval aega ka omavahel suhtlemiseks ning isiklike kogemuste vahetamiseks.

Vaadake siit kohtumise täielikku KAVA.

Projektipartnerite ja muudele seotud osapooltele on avatud REGISTREERIMINE.