TREA ja Tartu linn osalevad EL teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horizon 2020 suurprojektis SmartEnCity. Projekti toel luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa, sealhulgas renoveeritakse hulk nõukogudeaegseid kortermaju liginullenergia hooneteks. Nutikas linnaosas kasutatakse uuenduslikke lahendusi kaugküttes, tänavavalgustuses , taastuvenergia kasutamises ja mobiilsuses.  Renoveeritud majade elanikele luuakse nutikodulahendus, mis võimaldab jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist.

Raimond Tamm, SmartEnCity projekti juht, annab aasta hakatusel ülevaate projekti edenemisest:

Nutika linnaosa korteriühistud on järk-järgult lõpule jõudmas korterelamute rekonstrueerimise ettevalmistamisega. Juba algselt tegevusi kavandades nägime ette, et lisaks Tartu linna poolt makstavale rekonstrueerimistoetusele on ühistutel võimalik osa saada ka SA Kredex poolt pakutavast rekonstrueerimistoetusest. Kredexile on taotluse esitanud 21 meie sihtgrupi korteriühistut.  Kahe ühistu puhul on ehitusprojektid Kredexi ekspertiisi läbinud ning järgmise olulise sammuna on neil vajalik ehitajaga lepingu allkirjastamiseni jõuda. Suurema osa ühistute puhul on ehitusprojektid kas hetkel Kredexi poolt ekspertiisi suunatud või ootavad peatselt ekspertiisi saatmist. Kuna vahetult enne Kredexi toetusrahade lõppemist (2017. aasta septembris) esitati üle kogu Eesti korteriühistute poolt kümneid ja kümneid taotlusi rekonstrueerimise toetamiseks, siis on taotluste menetlemine ning ehitusprojektide ekspertiisi suunamine võtnud oodatust kauem aega. Meie projektimeeskond annab endast parima, et võimaldada Kredexi menetlusele järgnevateks tegevusteks (eeskätt ehitustöödeks) mõistlikult aega.

Möödunud aasta 16. novembril korraldasime pilootala elanikele ning ka teistele huvilistele infoõhtu, kus rääkisime erinevatel rekonstrueerimise korraldamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Kokkuvõttev info üritusest on leitav SIIT.

Hea meel on selle üle, et nutikas linnaosas on lõpusirgele jõudnud tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Rekonstrueerimise käigus vahetati 320 naatriumvalgustit välja energiasäästlike ning nutikalt juhitavate LED-valgustite vastu. Lisaks paigaldatakse lähematel kuudel mitmesuguseid liiklus- ja keskkonnasensoreid, mis integreeritakse valgustite juhtimisega. Energiasäästliku tänavavalgustuse said projekti raames Pepleri, Pargi, Kuperjanovi, Õpetaja, Tiigi, Vanemuise, Aida, Lao, Kalevi, Tähe, W. Struve, Akadeemia, Kitsas, Soola, Lille, Vallikraavi, Filosoofi, Lootuse, Kastani, Veski, Kooli, A. Haava ja Näituse tänav. Kõikidesse valgustitesse paigaldas Cityntel OÜ juhtimiskontrollerid, mis võimaldavad kaugjuhitavalt korraldada valgustite tööd (sisse-välja lülitamine, hämardamine) ning kontrollida valgustite toimivust.

Väga värske uudisena saab linnavalitsus lähiajal sõlmida lepingu bussihanke võitjaga AS GoBus. Linnavalitsus kuulutas 2016. a lõpus välja riigihanke kümneks aastaks Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks. 2017. a suvel tunnistati hanke võitjaks  AS GoBus, kuid hankelepingu sõlmimine ei olnud seni võimalik mitme kohtuvaidluse ja kohtu poolt rakendatud esialgse õiguskaitse tõttu. Alates 2019.a 1. juulist lõpeb Tartu ühistranspordis diiselbusside ajastu ning Tartu linnaliine hakkavad teenindama üksnes keskkonnasõbralikud gaasibussid.

Lisaks gaasibussidele üleminekule on nutika linnaosa projekti üheks kavandatud tegevuseks ka rattaringluse rajamine. Linnavalitsusel on kavas käesoleval aastal rajada Tartusse rattaringluse süsteem, mis koosneb 600–800 rendirattast ning 60–80 üle kogu linna paiknevast rendipunktist . Eesmärk on kujundada rattaringlusest ühistranspordisüsteemi osa. Rattaringluse asukohtade planeerimisel küsiti elanike arvamusi ning kasutati liinivõrgu analüüsimiseks kasutatavaid mobiilpositsioneerimise andmeid. Rattaringluse tehnilise hanke ettevalmistamine on lõpule jõudmas ning lähinädalatel on plaanis hange välja kuulutada.

Nutika linnaosa projekti toel on teaduskeskuses AHHAA valminud Tartu targa linna mudel, millega on võimalik tutvuda kõigil keskuse külalistel. Mudel on üles ehitatud täpselt samale asjade interneti platvormile, mida kasutatakse ka nutika linnaosa projekti tegevustega seonduvate andmete kogumisel ja töötlemisel. Pikemalt saab eksponaadi kohta lugeda näiteks Tartu Postimehe uudisloost.

Projektiga seonduvat infot täiendatakse pidevalt tarktartu.ee kodulehel. Kodulehelt on võimalik esitada ka projektiga seonduvaid küsimusi, samuti on avatud foorum erinevate teemade arutamiseks.

Targa linna tegemiste kohta on võimalik jätkuvalt infot leida ka Facebookishttps://www.facebook.com/tarktartu/ Lisame sinna lisaks meie projektiga seonduvale ka erinevat muud põnevat infot.