23. novembril 2017 viisid TREA ja Eesti Maaülikool kahe EL Horizon 2020 programmi projekti – Secure Chain ja Panel 2050 toel – läbi koolituse taastuvenergia väikelahenduste ja energiatõhususega seotud projektide rahastamisvõimalustest Eestis.

Osalejatele räägiti äriideede ja arendusprojektide planeerimisest ja finantseerimisest, arutleti raha kui eesmärgi ja raha kui vahendi erinevuste üle, välisrahastuse (sh laenude) kaasamisest arendusprojektidesse, kogukondlikust/ühistulisest rahastamisest ning avalike finantside kasutamisest taastuvenergia ja ressursitõhususe projektide rahastamiseks.

Koolituse ettekannete materjalid on kõigile kättesaadavad:

Äriideede ja arendusprojektide finantseerimine. Lisakapitali kaasamise  vajaduse määratlemine. Eelarvestamine. Arendusprojekti finantsmõõdikute kavandamine – Mark Kantšukov

Panga laenuvahendite kaasamine. Panga poolsed kriteeriumid ja projekti riskihindamine – Vahur Vallistu

Partneri/teenuse pakkuja-poolne arendusprojekti finantseerime – Aivar Uutar

Kogukondlik ehk ühistuline rahastamine – Priit Põllumäe

Avaliku sektori toetuse taotlemine taastuvenergia ja ettevõtete ressursitõhususe projektide rahastamiseks. Abikõlbulikud taotlejad ja projektide tulemuslikkuse indikaatorid. KIK-i toetuste näitel – Siim Umbleja

 

                

 

Koolituse toimumist rahastati Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horizon 2020 projektidega Secure Chain ja Panel 2050.