Juuli alguses kogunes POTEnT-i tiim projekti avalöögiks Lorient-is (Prantsusmaa). Kogunemine on oluline, et saada ülevaade eelseisvatest töödest ning anda projekti partneritele võimalus rääkida energeetika olukorrast oma riigis.


Projekti juhtpartner ALOEN (Energy and climate local agency of South Brittany) võttis Prantsusmaal vastu teised kaheksa partnerit: Parma (Itaalia), Pamplona (Hispaania), Milton Keynes (UK), Ostrava (Tšehhi), Kagu-Rootsi Energiaagentuur (Rootsi), Tartu Regiooni Energia Agentuur (Eesti), Ettlingen Municipal Services Agency (Saksamaa) ja UPT (the Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics BV – the Netherlands).

Partnerid said omavahel tutvuda soojas ja töökas keskkonnas: kahepäevase kohtumise ajal arutleti projektiga seotud tegevuste üle ja pandi paika kindel plaan. ALOEN, Parma linn ja UTP-Erasmus University vastutavad juhtimise, kommunikatsiooni ja kogemuste jagamise eest. Nemad tutvustasid järgmise 12 kuu tegevusi ja oodatavaid tulemusi.

Palju tähelepanu ja aega läks selle peale, et jagada teiste partneritega oma eesmärke ja nende täitmise meetodeid: partneritel on erinevad geograafilised asukohad, sotsiaalmajanduslikud tingimused, energiapöörde strateegiad ja kultuurid. POTEnTi tiimi liikmed on ühinenud, et riigi poolt pakutud energiateenuseid täiustada ja läbi selle vähendada süsinikuheitmeid. Lisaks on oluline, et antud valdkonnas suureneks kohalike kogemuste jagamine teiste riikidega. Need ühised eesmärgid peaksid täitma POTEnT-i ambitsioonikad eesmärgid, mille hulgas on riiklike energiafirmade (Energy Services Company (ESCo)) arendamine, madala süsinikuheitmega projektidesse investeerimise suurendamine ning kohalike eestvedajate ja kogukonna teadlikkuse tõstmine.

Nüüd peavad kõik enne järgmist kohtumist Pamplona-s tegema kodutööd.

POTEnT projekt kestab 2022 aasta juulini, millele järgneb 12-kuune vaatlus ja analüüsi periood. Projekti rahastab Interreg Europe programm, mis aitab kohalikel omavalitsustel üle terve Euroopa arendada ja kohandada kohalikku poliitikat: projekt loob keskkonna ja võimalused, et jagada lahendusi. Programmi eesmärk on tagada, et omavalitsuse investeeringutel ja innovatsioonil oleks inimestele ja kohtadele säätlik mõju.