POTEnT sai alguse ning projekt liigub kiiresti edasi. Esimene semester loob projektile põhja ning partneritel on palju tööd, et määratleda kohalikud strateegiad, kasusaajad ja tegevused.

Selleks, et mõista paremini POTEnT-i tausta, eesmärke ja ootusi, küsisime POTEnT-i juhtpartnerilt (Energy and climate local agency of South Brittany (ALOEN)) viis küsimust.

Miks otsustasite olla POTEnT-i juhtpartner?

Kõigepealt natuke infot meie kohta: ALOEN loodi aastal 2005 Lorient Agglomération-i initsiatiivil. Agentuur on on mänginud suurt rolli energiapöörde algatamisel, kaasatel kõiki kohelikke huvigruppe: kohalikud omavalitsused, elanikud, ettevõtted, koolid, ühendused jne. ALOEN-is on 19 töötajat.

Meie jaoks annab projekti juhtpartneri roll võimaluse kasutada kaasamise oskusi. Meil on ka üks uus roll: töötamine Euroopa partneritega! ALOEN osaleb esimest korda Euroopa projektis. 

Meil on rõõm alustada seda teekonda kaheksa partneriga!

Mis on POTEnT-i  põhieesmärgid? 

Projekti eesmärk on vähendada süsinikuheidet kiiremini kui tavaliselt. Seda aitab meil saavutada energiateenuste parendamine

8 partnerit: 

* analüüsivad teiste partnerite plaane kahel temaatilisel üritusel ja kaheksal mentorluse päeval; 

* kaardistavad head praktikad ning analüüsivad nende efektiivsust õppereisidel;

* suurendavad investeeringuid madala süsinikuheitmega projektidesse ja inspireerivad kohalikke eestvedajaid ja kogukondasid.

Projekti peamine eesmärk on uute võimaluste leidmine energiapöördeks:

* Uued projektid, mis suurendavad investeeringuid madala süsinikuheitmega projektidesse, kohalike kogukondade ja eestvedajate inspireerimine, et nad oleks motiveeritud saavutama madalamat süsinikuheidet;

* Olemasolevate süsteemide muutmine, et need sobiks ka tulevikumaailmasse, kus on oluline madal süsinikuheide.

 

 

 

 

 

 

Millised on teie ootused POTEnT projektiga seoses? Millist mõju tahate projektiga avaldada energiapöördele ja seadusandlusele?  

Meie peamine fookus on sellel, et saaksime riigiasutustele ja elanikele pakkuda vajalikke tingimusi, et neist saaks energiapöörde osalised. Meie osalus POTEnT-is on selle eesmärgiga kooskõlas.

Kuidas näete Teie energeetika tulevikku aastal 2030 Brittany-s? Millised on Teie piirkonna peamised väljakutsed ja eesmärgid?

2015 aasta lõpul võttis Prantsusmaa endale eesmärgiks aastaks 2050 vähendada oma kasvuhoonegaaside heitmeid võrreldes 1990 aastaga 4 korda.

 Brittany piirkonnas on ette võetud kasvuhoonegaaside emissiooni valdkondlik jaotus (transport, hooned, jäätmed, tööstus, põllumajandus, energeetika) ja igas valdkonnas on omad eesmärgid. Ühiseks eesmärgiks on 65%-line kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine aastatel 2012-2050 (kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine poole võrra aastaks 2040)

Oluline on, et Brittany piirkond sõltub üsna palju energia importimisest: piirkond ise toodab ainult 12% oma tarbimisest. POTEnT projekt aitab vähendada sõltuvust ja kasvuhoonegaaside emissioone.

Üks eesmärk, mida sooviksite juhtpartnerina täita POTEnT-i lõpuks.

Loodame, et POTEnT projekt aitab tugevdada kohalikku koostööd kõikide energiapöörde osapoolte (kohalik avalik ühiskond, kohalikud omavalitsused, kodanikud, ühendused, ettevõtted jne) vahel.