Linnad võiksid energiapöördes mängida suuremat rolli, olles energiatõhususe ja innovatsiooni keskused, otsides lahendusi, kuidas linnakeskkond energiatõhusamaks muuta ja aidates Euroopa Liidul täita 2030 aasta kliimaeesmärke. Kohalikel eestvedajatel on suur roll energiapöörde teostamisel, et vähendada süsinikuheiteid. Kahjuks mõnikord ei jõua eestvedajad nendeni, kes saaks kohalikul tasandil energiatootmisest kõige rohkem kasu – linnad ja energiaagentuurid. POTEnT- Public Organisations Transform Energy Transition, rahastab Interreg Europe programm. See projekt pöörab Euroopa linnade ja regioonide tähelepanu ühele võtmekohale: kuidas vähendada süsinikuheidet, rakendades kodanike ja kogukonnaosaluse potentsiaali.

POTEnT toetab energiapööret kohalikul tasandil ja linnade ning energiaagentuuride poolt juba välja arendatud töötavaid kogemusi. Projektid osaleb kaheksa linna ja energiaagentuuri: ALOEN (Energy and climate local agency of South Brittany – juhtpartner), Parma (Itaalia), Pamplona (Hispaania), Milton Keynes (UK), Ostrava (Tšehhi), Energy Agency for Kagu-Rootsi (Rootsi), Tartu Regiooni Energiaagentuur (Eesti) ja Ettlingen Municipal Services Agency (Saksamaa). Läbi viiakse innovatiivne mentorlusprogramm, mis soodustab linnadevahelist õpiprotsessi. Programmi juhib Erasmus University.

POTEnT kestab 2022 aasta juulini, millele järgneb 12 kuu pikkune tulemuste hindamine.