Täpselt enne seda, kui Prantsusmaa piirid uuesti suleti (oktoobri lõpus) jõudis huvirühm Lorient-ist käia ja tutvuda mitmete heade praktiliste näidetega Rhône-Alpes regioonis (Ida-Prantsusmaal).

Lorientis on alates 2020 aasta juunist uus ametnikkond, seega on uued energiapöördega seotud mõtted igati oodatud.  

Reisi eesmärgiks oli saada inspiratsiooni Lyoni ja Grenoble headest praktilistest näidetest. Samuti sai reisi käigus õppida koostöö tegemist, mis on oluline, et saaks ellu viia muutusi, mis meid ees ootavad.

Seitse osalejat osales kolme päeva jooksul 14-l kohtumisel. Osalejateks olid: Lorient-i, ALOEN-i ja Britannia regiooni valitud esindajad.

Häid praktilisi näiteid, millest õpiti, saavad lugeda ja läbi töötada ka teised POTEnT-i partnerid.