Tutvume lähemalt Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektide ja eesmärkidega.

Milline on energiaagentuuri roll energiapöördes?

Üks Euroopa energia- ja kliimapoliitika teema, mis ei leia piisavalt kajastust, on ambitsioonikas eesmärk, et energiapöörde viivad ellu elanikud kohalikul tasandil, mitte Euroopa Komisjon või iga riigi valitsus (ehk need, kes panevad paika eesmärke). Võtame näiteks hoonete energiatõhususe direktiivi (2002/91/EC ja 2010/31/EU): kodanikud (ja ettevõtted) nagu mina ja sina teeme ära suure osa tööst. Sama kehtib ka teiste energia ja kliima direktiivide kohta: kõik on loodud eeldusega, et kohalikul tasandil on piisavalt teadmisi ja võimalusi, et täita need ambitsioonikad eesmärgid.

Siinkohal on suur roll energiaagentuuril. Energiaagentuur on energiapöörde mitteametlik osapool Euroopa kliima ja energeetika eesmärkide täitmise ja selle vahel, et kohalikul tasandil projekte ellu viia. Kui on vaja rohkem teadvustustööd teha, saab energiaagentuur luua suhtlusvõrgustiku, et saada uusi teadmisi, kogemusi ja leida rahastust (kuigi rahastuse leidmine ei ole prioriteet). Kõige olulisem on see, et energiaagentuurid aitavad kogukondadel seada jätkusuutlikke eesmärke ning liikuda nende eesmärkide suunas.

Mida tähendab energiapööre Teie piirkonnas? Milline on hetkeseis ja millised on eesmärgid?

Üks väljakutset esitav piirkond energiapöörde realiseerimiseks on Ida-Euroopa, kuna paljud omavalitsused ei jõua sammu pidada, et pakkuda samaväärset teenust võrreldes jõukamate naabritega. Fossiilsetest kütustest ja keskkonnakahjulikest tehnoloogiatest loobumine on raske, kui piirkond ja sealne kogukond sõltub majanduslikult nendest tehnoloogiatest. Loobumiseks on vaja uusi teadmisi (ja muid ressursse, nt investeeringud) ja koostööpartnereid. Energiaagentuuride roll on olla „rohelise kasvu agentuurid“ (ingl keeles „green growth agencies“), seega on energiaagentuuridel Ida-Euroopas väga suur roll. Rohelise kasvu soodustamine tagab ülemineku taastuvenergiale, nii, et ka linnaelanike elukvaliteet tõuseb.

TREA on Tartus tegutsenud juba üle 10 aasta. Sel ajal on TREA toetanud Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste jätkusuutliku energiakava koostamist, tegelenud kortermajade renoveerimise, arendanud omavalitsuste energiahaldamist, tegelenud sisekvaliteedi hindamisega jne. TREA teeb juba pikalt koostööd Tartu linnaga. Peamiselt aitab TREA Tartus arendada targa linna kontseptsiooni, et linnas oleks jätkusuutlik transport ning toimuks nõukaaegsete kortermajade renoveerimine, päikesepaneelide paigaldamine, elektrijalgrataste laenutus jne. Lisaks sellele on TREA koostööd teinud ka Valgaga, et hinnata munitsipaalteenuste jätkusuutlikkust. Hiljuti on lisandunud ka energiaostuvaesusega tegelemine.

Kuidas Teie energiaagentuurina aitate kaasa energiapöördele Teie piirkonnas?

Kuna paljud eelnevalt mainitud teemad kajastuvad ka POTEnT-i rahvusvahelises õppeprotsessis, toob see meie tegutsemispiirkonda palju uusi teadmisi ja rahastust. 10 aasta jooksul on TREA koostööd teinud 209 Euroopa organisatsiooniga.

Rahvusvaheline õppeprotsess toob kasu nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil, kuna tutvustab uusi lahendusi kohalikele probleemidele ja loob agentuuri suhtes usaldusväärsust. TREA kuulub mitmetesse rahvusvahelistesse võrgustikesse nagu linnapeade pakt, Baltic Energy Agency Network BEAN, FEDERENE, CEESEN.

Mis on Teie eesmärgid seoses POTEnT projektiga? On Teil juba mõni projekt, millega soovite lähemalt tutvuda ja enda piirkonnas rakendada?

POTEnT loob hea võimaluse koostööks organisatsioonidega, kellel on sarnased probleemid ja õppimiseks riikidelt nt Prantsusmaa, UK ja Tšehhi. Kõige rohkem on õppida Milton Keynes-i (UK) kogemusest.

TREA kasutab tänu POTEnT-ile saadud uusi kogemusi Eesti omavalitsuste energiaplaneerimise ja -haldamise edendamiseks. Selleks tutvustatakse kohalikul tasandil uusi ja asjakohaseid meetodeid, et täita jätkusuutliku arengu eesmärke.