Juuni alguses võõrustatakse Tallinnas Euroopa olulisimat elamuvaldkonna aastakonverentsi, mis sel aastal kannab pealkirja „Digitaalsed linnad − elamisväärsus ja taskukohasus“. Üritus toimub neljapäeval, 7. juunil Eesti Filmimuuseumis.

Digitaalajastu mõjud saavad linnades järjest enam nähtavaks ja mängivad meie elukeskkonna tulevikus kujundavat rolli. Andmehaldus, targa linna ideed ja koostööl põhinevad juhtimismudelid on vaid osa laiemast avalduvast trendist. Selles kontekstis on eluase see, kust kõik algab.

Konverentsil heidetakse pilk meie linnade ja kodude digitaalsesse tulevikku. Koos esinejatega Suurbritanniast, Rootsist, Soomest, Hollandist, Ameerika Ühendriikidest ja mujalt arutletakse selle üle, mida toob uute nutikate tehnoloogiate kasutuselevõtt elamuvaldkonnas kaasa elanikele, ühistutele, omavalitsustele ja riikidele, ning kuidas tagada, et digitaalsed lahendused meie kodudes ei kujutaks ohtu meie tervisele või turvalisusele.

Teiste asjakohaste ettekannete ja diskussioonide hulgas kuuleb pealelõunases osas, kui teemaks on „Digitaalne linn kui lahendamist vajav mõistatus“ rääkimas ka Tartu Regiooni Energiaagentuuri eksperti Kalle Virkust, kes annab kahe TREA projekti – Social Green ja SmartEnCity − kaudu oma vaate tarkade linnade teemasse.

Konverentsil käsitletavad teemad:

Radikaalsed tehnoloogiad: igapäevaelu kujundamine. Tunnustatud raamatute ja artiklite autor ning tehnoloogiavaldkonna eestkõneleja Adam Greenfield kutsub oma ettekandes mõtlema kaasa selle üle, milline on meie suhe meid ümbritsevate digivõrgus olevate objektide, teenuste ja ruumiga nii meie kodus kui laiemas linnakeskkonnas.

Digitaalne linn kui lahendamist vajav mõistatus. Digitaalne linn on reaalsus, mida täna kujundatakse. Alates meie kodudest kuni tänavate, transpordi, aga ka targa andmekasutuse ja erinevate eluvaldkondade automatiseerimiseni targas linnakeskkonnas. Erinevatest tükkidest püütakse esinejate poolt kokku panna see pilt, mida digitaalne linn täna meile tähendab. Kuidas mõjutab tuleviku tark linn arhitektide nägemust meie tuleviku kodudest ja avalikust ruumist? Kuidas suudavad omavalitsused kindlustada juurdepääsu tehnoloogiatele ja informatsioonile? Milline roll on siin elamuorganisatsioonidel?

Digitaalsed lahendused – takistus või võimalus? Elamusektori digitaliseerumine alates projekteerimisest ja ehitamisest kuni haldamiseni on seotud ühtaegu nii suurte väljakutsete kui ka ahvatlevate võimalustega. Ühest küljest vähendavad BIM ja e-ehitus ehituse kulusid ja aitavad optimeerida ehitusprotsessi. Teisest küljest esitavad digitaalsed lahendused nagu AirBnB kohalikele omavalitsustele uusi väljakutseid nende tegevuse reguleerimiseks. Milliseid võimalusi pakuvad uued digitaalsed platvormid elamuvaldkonnale? Kas Eestis arendatavad targad lahendused võiks saada inspiratsiooniks teistele riikidele?

Elamisväärne eluase kui vastus kõikidele küsimustele. Targad linnad on kohalike omavalitsuste eesmärgiks kõikjal maailmas. Targad kodud on prioriteediks kinnisvaraäris ja elamuarenduses. Kas tark tähendab aga sama kõikidele elanikkonna gruppidele? Kuidas me saame olla kindlad, et digitaalses arengus ei jäeta kedagi kõrvale? Tervis, turvalisus ja andmehaldus tekitavad siin olulisi väljakutsed…

Konverentsi kohvipausid käivad käsikäes innvoatsioonisähvatustega − nende ajal on soovijatel võimalus kuulata lühiettekandeid erinevatel uuenduslikel teemadel.

Konverentsiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja Housing Europe’i 30. sünnipäeva.

Rohkem infot: Eesti Korteriühistute Liit, ekyl@ekyl.ee, 627 5740, www.ekyl.ee.