Kui tahad, et miski saaks tehtud ja hästi, siis tee seda ise! Nii võib öelda RenoZEBi projekti kohta, milles astutakse kortermajade tavapärasest renoveerimisest olemasolevate lahendustega ja selle efektiivsuse-tasuvuse arvutamisest sammuke edasi.

2017. aasta lõpus käivitus EL Horisont 2020 teadusuuringute programmi projekt RenoZEB, milles TREA koos kaheksa Euroopa riigi helgete peade, tegijate ja uuendusvalmite ühendustega on võtnud nõuks hoogustada kortermajade renoveerimist uudsete automaatsete liginullenergia lahendustega. Oleme rõõmsad, et saame selle protsessi juures algusest peale nõuandjatena kaasa lüüa ja anname oma parima, et tulevikus meie majade renoveerimiseks pakutavate lahenduste valik oleks laiem ning need oleks võimalikult kulutõhusad, kiiresti paigaldatavad ja teeks inimeste elu oma kodus võimalikult mugavaks.

Projekt hakkab peale A-st ja B-st ehk Euroopa erinevatesse kliimavöötmetesse sobivate lahenduste väljatöötamisest eri riikide ekspertide koostöös, ning lõppeb siis, kui esimesed hooned on mitte ainult täielikult renoveeritud, vaid ka mõnda aega hoolsalt jälgitud, et olla kindel uute meetodite tõhususes.

Aprilli keskel käisid kõik 19 projekti partnerit Eestis, tegid esimesi kokkuvõtteid ja külastasid koos ühte projekti demohoonetest, Rannaliiva korteriühistu maja Võrus. Selle maja elanikud on võtnud vastu väljakutse olla need, kelle kodu saab projektis välja töötatud lahendusega esimesena renoveeritud ning jälgitud. Lisaks renoveeritakse projektis veel kaks hoonet Hispaanias ning testitakse uue ehitise infomudelil BIM põhineva koostööplatvormi kasutamist. Viimase abil saab ehitusperioodi ajal toimuvaid muutusi jooksvalt jälgida ning näha projekti peamisi andmeid.

Projekti kaasatud insenerid ning seadmete ja soojustuspaneelide valmistajad pärinevad ise küll Euroopa lõunapoolelt ning on seni töötanud ja tegutsenud peamiselt soojas kliimas vajalike lahendustega, kuid on huviga valmis end proovile panema ka põhja pool, kus täisväärtuslikuks eluks ja kodus hea sisekliima püsimiseks tuleb maja kindlustada ka krõbedate külmakraadide vastu.

Nii korratigi Võrus maja külastades üle peamised punktid, mida renoveerimine meie kliimavöötmes nõuab, ning pandi paika vajalikud tegevused:
– maja välisseinte täielik soojustamine projektis välja töötatavate sandwich-tüüpi paneelidega, millesse on paigaldatud taastuvenergia seadmed ning andurid seadmete juhtimiseks;
– uudse ja tõhusa (min 80%) soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldamine;
– küttesüsteemi asendamine kulutõhusama vastu ning lihtsasti käsitsetava efektiivse automaatika paigaldamine.

Neid punkte täites võib majas tulevikus eeldada vähemalt 60-protsendilist primaarenergia ja küttekulude säästu. Renoveerimine tagab sealsetele elanikele paremad elutingimused ja tervislikuma sisekliima ning aitab ka kinnisvara väärtust hoida, kui mitte suurendada. Oluline on ka see, et uudne lähenemine lühendab tunduvalt renoveerimisele kuluvat aega ning seeläbi ka maksumust.

Et saavutatud tulemused ei lõppeks koos projektiga, tehakse välja töötatud ja läbi proovitud lahendus projekti lõppedes 2021. aastal avalikuks koos kõigis Euroopa kliimavöötmetes kasutamiseks vajalike teisendusreeglitega.