Abiks kogukonnaenergeetika projekti elluviimisel

Kogukonnaenergeetika on:

 • kogukondlik (näiteks külakogukonnad, korteriühistu, metsaühistu, väikesaare elanikud jne) ühistegevus, mille eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma liikmetele elektrit ja soojust;
 • ühiselt investeerimine elektri ja soojuse tootmisse ja osalemine elektriturul tootja, müüja ning tarbijana.

Kõige levinum viis selleks on energiaühistute loomine.

Kogukonnaenergeetika ei ole piiritletud mahu, suuruse ega asukohaga, seega hõlmab see endas nii väga väikeseid kui ka suuri pikaajalisi projekte.

Taastuvenergiaallikate (päike, tuul, biokütused, maasoojus jne) mitmekesisus ja tehnoloogiate taskukohasus võimaldab kodanikel hakata osalema energiatootmises ja müümises ning tarbida enda toodetud energiat

Kogukondlike energiatootmisprojektide edendamine on väga paljulubav võimalus tõsta taastuvenergia osakaalu Läänemere regioonis. Need mängivad olulist rolli üleminekus süsinikuneutraalsusele ja detsentraliseeritud energiatootmisele, mida juhivad ja milles osalevad uued aktiivsed energiakodanikud – tootvad tarbijad.

Fotod: A. Roose, N. Ivask, A. Urbas

Anna endast märku!

   

   

  Tähelepanu! 

  Alamlehtedelt saate soovi korral rohkem uurida teiste riikide energiakogukondade ja meie erinevate kogukonnaenergeetika projektide tegevuste kohta ning leida vastuseid tekkivatele küsimustele.  

  Juhul kui Te enda küsimusele vastust ei leia, siis palun kirjutage see koos nimega ülalolevasse lahtrisse! 

  Tere tulemast!

  Olete veebilehel, kuhu hakkame koondama ja jagama kogu Tartu energiaühistute ettevalmistamisega seotud infot!

  Kui soovite liituda teemast huvitatud seltskonnaga, siis palun saatke oma nimi ning e-posti aadress, sisestades need üleval asuvasse aknasse!

  Tartu energiaühistud  

  TREA ja Tartu linn on alates 2020. aasta sügisest teinud ettevalmistusi esimeste energiaühistute loomiseks Tartus. Linn on 2021. aasta aprillis heaks kiidetud energia- ja kliimakavaga võtnud eesmärgiks jõuda uuele tasemele taastuvenergia tarbimises ja tootmises ning saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Eesmärkide saavutamisel on olulisel kohal linnakodanike osalusega taastuvenergia tootmine.

  Ühise taastuvenergia tootmise kõige sobivaks vormiks on energiaühistu loomine ning linn on võtnud nõuks TREA abil Tartu kodanikke nõustada ja igati julgustada koos kogukonnaga ise taastuvenergia tootjaks hakkama, kohapeal toodetud energiat tarbima ja seeläbi panustama säästlikumasse kohalikku energiamajandusse. Lisaks saavutame kokkuhoiu elektriarvetelt ning võimaluse osaleda tulevikus suuremal elektriturul. 

  Mõistagi on kodanikele mõeldud ettevõtmiste juures tähtis kodanike hääl ja arvamus. Seega, Tartu linnale omaselt, saavad energiaühistutest huvitatud linnaelanikud olema kaasatud võimalikult varases etapis. Oma huvist meile märku andes olete kursis Tartu energiaühistutega seotud viimaste arengutega ja saate avaldada mõtteid olulisemate küsimuste juures, mis paratamatult uute ettevõtmistega seoses kerkivad.

   

  Konsultatsioon ja nõustamine

  Üldine nõustamine ja info – kogukonnaenergeetikaga ja energiaühistu loomisega seotud esmase üldteabe pakkumine ja ideede aruelu. Tulge meile kontorisse või tuleme ja räägime kohapeal!

  Kohalikule omavalitsusele või muu suurema energiaühistu algatajale – Teil on tulnud idee algatada oma piirkonnas või omavalitsuses uue tegevusena energiaühistu, kuid ei tea, kuidas alustada ning oma head mõtted viia kohaliku kogukonnani või laiemale osalejate ringile? Kuidas neid kutsuda osalema? Keda peaks veel kaasama? Millised lahendused sobivad? Võta meiega ühendust!

  Administratiivsed teenused

  Hankedokumentatsiooni koostamise tugi – Suurema investeeringu õnnestumises mängib suurt rolli korrektselt ja läbimõeldult koostatud hankedokumentatsioon. See tagab, et hanke lõpuks saate just Teile kõige sobivama(d) seadme(d). Juhul kui vajate tuge hankedokumentatsiooni koostamisel, siis meie aitame!

  Projektitaotluste koostamine või tugi – Olete leidnud oma energiaühistu loomise või muu kogukonnaenergeetika projektile sobiva rahastusallika. Vältimatult eelneb raha saamisele taotluse kirjutamine ning rahastusotsuse ootamine. Aitame kirjutada projektitaotlust! Vastavalt vajadusele kas ainult nõustame või kirjutame Teie andmete põhjal kogu taotluse ise.

  Projektide aruandluse nõustamine/tugi või kogu aruandlus – Olete projekti elluviimiseks EL või siseriiklikest vahenditest toetust saanud ning sellega kaasneb aruandluskohustus. Olenevalt rahastusallikast võib tegemist võib olla küllaltki töömahuka ning keerulise ülesandega, mille tegemiseks ei ole piisavalt inimesi/ teadmisi/ kogemusi. Saame aidata!

  Uus

  1. Külli Lüübeki magistritöö uurib ühistute rolli taastuvenergia tootmisel, Tallinna Ülikool, 2021
  2. Co2mmunity-Roadmap
  3. Context and agency in urban community energy initiatives: An analysis of six case studies fron the Baltic Sea Region (S.Ruggiero, H.Busch, T.Hansen, A.Isakovic)
  4. Co2mmunity_White-Paper_policy-recommendations_final

  Eesti keeles

  1. Co2mmunity_käsiraamat
  2. Kogukonnaenergeetika Eestis vajab arendamist – loe artiklit “Kogukonnaenergeetika Eestis vajab arendamist” lk 10-11
  3. EBÜ ajakiri – loe artiklit “Oluline samm on astutud – Euroopa Liidus on määratletud energiaühistud” lk 40-42
  4. Kogukonnaenergeetika kasud

  Inglise keeles

  1. https://www.rescoop.eu/starters
  2. Co2mmunity-working-paper-2.3
  3. Co2mmunity newsletter 30.09
  4. Co2mmunity newsletter 21.12

  Infolehed

  Kui soovid kogukonnaenergeetika infolehte endale automaatselt emailile saada, telli see endale siin: http://co2mmunity.eu/newsletter

  Teaduslikumat lähenemist

   

  Vaata videot

  Toivo Aalja jagab oma kogukonnaenergeetika projektides osalemise ja                       Kristaps Locs jagab oma kogukonnaenergeetika projektides osalemise ja 

  Co2mmunity projektipartneritega suhtlemise kogemust.                                               Co2mmunity projektipartneritega suhtlemise kogemust.

   

  Co2mmunity Taanis ja Lätis

  Co2mmunity projektipartner Riga Planning Region tegi video Co2mmunity projektist Taanis ja Lätis. Selleks, et teada saada projektist rohkem teada, vaata seda videot kahest omavalitsusest, Middelfart Taanis ja Mārupe Lätis. 

   

  Co2mmunity Rootsis

  Rootsi RENCOP on võtnud fookusesse koeteriühistud. Need on juba olemasolevad üksused, kellel on tihti huvi keskkonna, kliimasoojenemise ja energeetika vastu. Tihti on nende katused sobilikud PV-paneelide paigaldamiseks ja majanduslikult on olukord soodne, mis teeb päikesepaneelide paigaldamise pika aja peale kasulikuks investeeringuks. Selles videos külastame Växjö korteriühistut, mis asub Lõuna-Rootsis. See ei ole tuntud kui päikesepaisteline koht, kuid siiski on PV-paneelide paigaldamine mõistlik valik.

   

  Co2mmunity Soomes

  Lõuna Osstobothnian RENCOP Soomes on organiseerinud virtuaalseid bussituure korteriühistute esindajatele. Selles videos näeme bussituuri, mis viib meid Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 Tamperes asuvasse korteriühistusse.

   

  Aerö päikesepark

  Päikeseelektrijaama toodetud elektrienergiaga kaugküttevõrgu vee soojendamine

  Aerö päikesepark

  Loe lähemalt

  Aerö tuulepark

  Aerö saare energiaüleminek algas kogukonnaomandis olevast tuulepargist

  Aerö tuulepark

  Loe lähemalt

  Kalmari päikesepark

  Rootsi suurim kogukonnaomandis olev päikesepark, tänu millele on kogukonnaliikmed tootvad tarbijad

  Kalmari päikesepark

  Loe lähemalt

  Ecopower taastuvenergiaühistu

  Elanikud liituvad energiapöördega

  Ecopower taastuvenergiaühistu

  Loe lähemalt

  Kogukonna päikesepaneelid Šotimaal

  Päikesepaneelid linnavolikogu katusel

  Kogukonna päikesepaneelid Šotimaal

  Loe lähemalt

  Solar Town Ukrainas

  Esimene taoline energiaühistu Ukrainas

  Solar Town Ukrainas

  Loe lähemalt

  Päikeseelektri jagamine ühistu piires

  IT-teenus, mis võimaldab elanikel jagada ühisomandis oleva päikesepargi toodetud elektrit

  Päikeseelektri jagamine ühistu piires

  Loe lähemalt

  Wiemersdorfi tuulepark

  Tuuleenergia kohta teadmiste omandamine aitas asutada kaks ettevõtet

  Wiemersdorfi tuulepark

  Loe lähemalt

  Peamised kasud on: 

  • Elektriarvete odavamaks muutumine, kuna toodetakse ise elektrienergiat ja seega ei pea seda ostma;
  • Võimaldab kõikidel kogukonnaliikmetel osaleda energiaturul, mis seni on olnud rohkem suurte energiafirmade pärusmaa; 
  • Suureneb teadlikkus energiasäästust, energiaefektiivsusest ja mõistlikust energiakäitumisest üldiselt;  
  • Rohkem raha jääb kohalikku kogukonda, suuremad energiaühistud võivad luua uusi töökohti, arendada kohalikku majandust; 
  • Taskukohaste summadega taastuvenergiasse investeerimine (üksi kogu päikesepagi rajamine võib olla väga kulukas. Mitmekesi saab investeeringu omavahel ära jagada ning seega pole algsummad enam nii suured); 
  • Suureneb inimeste huvi taastuvenergeetika vastu ja teadlikkus taastuvenergeetika tähtsusest; 
  • Suureneb sallivus oma piirkonna energiaobjektide vastu (inimesed on parema meelega nõus taluma näiteks tuulikud või päikeseparke, milles nad on ise osanikud); 
  • Muudab võrgu võimalused paindlikumaks.

  Kogukonnaenergeetika kõige olulisemateks tegevusteks peetakse tõepoolest energia tootmist, tarbimist ja müümist. Tegelikult hõlmab kogukonnaenergeetika mõiste paljudel juhtudel ka energeetikaalast kodanikualgatust üldisemas mõttes. Näiteks võib kogukond peale energia tootmise algatada ka muid energiavaldkonda puudutavaid tegevusi: soetada ühiselt taastuvenergia seadmeid, renoveerida kohalikke avalikke hooneid energiasäästlikumaks, algatada kohalike otsustusorganite või külaliikumise kaudu energiaprojekte, leida neile toetust või, vastupidi, tõkestada tegevusi, mis kahjustavad kogukonna huvisid. Kogukonnad saavad osaleda kohaliku tasandi energiapoliitika kujundamisel (nt erastada kaugküttepiirkonna, seda laiendada või muul moel ümber korraldada). 

  Energiapööre on gobaalse fossiilipõhise energiasektori muutmine süsinikuvabaks. Selleks on vaja kasutada rohkem taastuvenergiaallikaid. Energiapööret iseloomustab inglise keeles 3D – decarbonised, decentralised, digitalised ehk süsinikuneutraalsus, hajus energiatootmine ja nutikad lahendused võrkudele. Energiakogukonnad kasutavadki enamasti hajustootmist. Läbi energiapöörde võiks tulla võimalikult palju kogukondi ehk tavakodanikke energiaturule tootvate tarbijatena. Digitaliseerimine tähendab seda, et energiat toodetakse ja tarbitakse siis kui on vaja ja seal, kus on vaja, st toimub vajaduspõhine tootmine. Toodame ainult siis, kui selleks on reaalne vajadus ja seal, kus on tarbimise koht. Energiapöörde edu tagab energiatõhusus.

  Energiapööre on leiem mõiste maailma energiasüsteemi muutmiseks keskkonnasõbralikumaks, vajadusepõhisemaks, omandivormilt mitmekesisemaks. 
  Euroopas mõteleme selle all vähem tarbimist, väiksemaid kadusid, rohekm taastuvaallikatest muundatud energiat vajaduse katteks, ning toormine muutub hajusamaks, rohkem väiketootjaid ja sellega ka tarbijate aktiivsemat osalemist energiaturul tootva tarbijana. 

  Spetsiaalset õigusraamistikku kogukonnenergeetika reguleerimiseks hetkel Eestis ei ole. Käsitletakse sarnaselt tavalise väiketootjaga. Otseselt piiranguid või kohustuslikke vorme pole ette nähtud – võib olla osaühing, MTÜ, tulundusühing jne. 

   

  Tulemas

  Hetkel ei ole ühtegi üritust tulemas

  Toimunud

  08.06.2021 Infopäev “Kodukandi energeetika”

  Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Regiooni Energiaagentuuri eestvedamisel ning linnakodanike aktiivsel osalusel korraldati 8. juunil 2021 Kodukandi energeetika infopäev, kus räägiti taastuvenergia väiketootmise võimalustest Tartus ning päikeseelektrijaamade rajamisest kogukondliku tegevusena. 

  Infopäeva peamised teemad olid: 

  • Uusimad trendid ja tehnoloogiad päikeseenergias. 
  • Energiakogukond – mis see on ja mis sellest Tartule ja tartlasele kasu võib olla? 
  • Energiakogukonna algatamine – mis on praegused reeglid, võimalused ja piirangud?
  • Kuidas toimib energiakogukond kortermajas, naabruskonnas, linnas?
  • Tulevased ettevõtmised ning võimalused osalemiseks.

  Kodukandi energeetikat aitasid mõista: 

  • Raimond Tamm – Tartu abilinnapea
  • Robert Mägi – energiasüsteemide insener ja päikeseenergia entusiast 
  • Martin Kikas – Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhataja 
  • Annika Urbas – Tartu Regiooni Energiaagentuuri analüütik

  Infopäeva salvestust on võimalik järelvaadata siit: https://www.tartu.ee/et/uudised/infopaeval-raagiti-kogukondlikest-energiauhistutest

  27.05.2021 Kogukonnaenergeetika rakendamine ja uuenev seadusandlus

  Arutelu kokkuvõte

  Päevakava:

  13.00-13.15 Tervitussõnad, päevakava, eesmärgid – Martin Kikas, Marten Saareoks (TREA)

  13.15-13.35 Kogukonnaenergeetika uuenevas seadusandluses – Marie-Ursula Vaks (MKM energeetika osakond)

  13.35-13.55 Kogukonnaenergeetika regulatsioonid Euroopas, riikide võrdlus ja näited (inglise k) – Andreas Tuerk (Joanneum Research)

  13.55-14.05 Energiapaus

  14.05-14.15 Eesti energiaühistute uuringu tulemuste tutvustus (COMETS projekt) – Nele Ivask (TREA)

  14.15-14.35 Energiaühistu.ee – energiaühistu initsiatiivi praktiline kogemus – Märt Helmja (Tulundusühistu Energiaühistu)

  14.35-14.45 Energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030” – eesmärgid ja kogukonnaenergeetika roll – Kaspar Alev (Tartu Linnavalitsus)

  14.45-15.05 Kogukonnaenergeetika tegevused Tartu linnas – Nele Ivask (TREA)

  15.05-15.45 Arutelu “Võimalused ja barjäärid kogukonnaenergeetika rakendamisel Eestis” – moderaator Martin Kikas (TREA)

  24.09.2020 Co2mmunity lõpukonverents Lilleorus

  Co2mmunity lõpukonverentsi kokkuvõte

  KONVERENTSI AJAKAVA:
  10.30 – 11.00 Saabumine, hommikukohv.

  11.00 – 11.20 Tervitussõnad
  – Tartu Regiooni Energiaagentuur / TREA ( päeva tutvustus, lühidalt kogukonnaenergeetikast)
  – Lilleoru (Ave Oit- Lilleoru MTÜ esinaine)

  11.20 – 13.00 Lilleoru tutvustus ja ringkäik
  – Ajalugu, põhimõtted, kogemused, tegevused ( Ave Oit – Lilleoru MTÜ esinaine)
  – Lilleoru õppekeskus ja energialahendused (Toivo Aalja- Lilleoru kauaaegne
  arendusjuht)

  13.00 – 14.00 Lõunasöök

  14.00 – 15.00 Kogukondlik (ühis)tegevus ja mõttelaad (Toomas Trapido, Gaia Akadeemia asutaja ja Eesti
  ökokogukondade ühenduse üks eestvedajaid)

  15.00 – 16.00 Commmunity projekt (Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuur)

  – tulemused ülevaatlikult
  – peamised tegevused energiakogukonna loomisel (R.EN.CO.P lähenemine)
  – hetkeuudised ja järgmised tegevused kogukonnaenergeetika valdkonnas Eestis
  – küsimused ja vastused

  16.00 – 16.15 Konverentsi lõpetamine ja head soovid koduteeks!

   

   

  08.09.2020 Co2mmunity rahvusvaheline lõpuseminar

  19.06.2020 Ühistegevuse roll energiapöördes

  Kokkuvõte, slaidid ja video: http://www.comets-project.eu/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=90

  Päevakava:

  10.00 – 10.10 Tervitussõnad. Seminari tutvustus. Veebinari tehnilised küsimused – Martin Kikas (TREA)

  10.10 – 10.40 Peaettekanne – Ühistegevuse roll energiapöördes – Marek Strandberg (keskkonnaekspert, Tallinna Energiaagentuur)

  10.40 – 11.30 COMETS-i projekti ülevaade ja energiaühistute küsitlus – eesmärgid, ülesehitus ja esialgsed tulemused – Nele Ivask (TREA)

  11.30 – 11.50 Tutvustame (energia)ühistut – Toivo Aalja (Lilleoru), Ülo Kask (TREA)

  11.50 – 12.10 ‘Communities for Future – kogukonnad tulevikuks’ COMETS-i platvorm (kasutajaks saab registreeruda SIIN) – Nele Ivask (TREA)

  12.10 – 12.20 Kokkuvõte. Küsimused – vastused

  12.20 – 13.00 Valikuline sessioon. TREA COMETSi meeskond on valmis abistama küsimustiku täitmisel, tugiplatvormi üle vaatamiseks ja/või edasiseks aruteluks ning võrgustike loomiseks

   

   

  12.06 Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 3. Energiaühistud

  Veebinari kokkuvõte

  Ettekanded:

  10.00 – 10.20 Tervitussõnad. Põgus sissejuhatus kogukonnaenergeetikasse – tähendus, kasu, motivaatorid ja vajalikkus Martin Kikas (TREA)

  10.20 – 10.40 Kogukonnaenergeetika lähiminevik Eestis. Head näited lähinaabritelt – Ülo Kask (TREA)

  10.40 – 11.00 Nele Ivask Kogukonnaenergeetika TREAs – Nele Ivask (TREA)

  11.00 – 11.25 Võrguettevõtja ning energiaühistu kui väiketootja liitumised  – Marii Uduvee (Elektrilevi, Tootjaliitumiste tootejuht)

  11.25 – 11.45 Kogukonnaenergeetika ja taastuvenergia direktiiv EL 2018/2001 – Liisa Mällo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Energeetika osakond)

  11.45 – 12.00 Uudised ja tulevased sündmused: Taastuvenergiakogukondade käsiraamat, Kogukonnaenergeetika koduleht värskelt avatud, kogukonnaenergeetika sõprade meililist, kontaktid jne.

  12.00 – 12.30 – küsimused, lõpetamine

   

   

  04.12.2019 Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas

  Ettekanded:

  9.45 Tervituskohv ja registreerumine

  10.00 – 10.30 Tervitussõnad. Kogukonnaenergeetika tähendus, tähtsus ja vajalikkus – Martin Kikas (TREA)

  10.30 – 11.15 Senine tegevus kogukonnaenergeetika valdkonnas Eestishead näited lähinaabritelt (Taani, Soome, Rootsi) – Nele Ivask (TREA), Ülo Kask (TREA)

  11.15 – 11.45 Kogukonnaenergeetika ja taastuvenergia direktiiv EL 2018/2001 – Liisa Mällo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Energeetika osakond)

  11.45 – 12.30 varane lõuna

  12.15 – 12.45 Peamised takistused energiaühistute loomisel Eestis – (TREA)

  12.45 – 13.15 Energiaühistute käsiraamat – Aare Vabamägi

  13.15 – 15.15 Arutelu lahtiste küsimuste üle (võimalik sisend arendatavasse käsiraamatusse)

  15.15 – 16.00 Kokkuvõte päevast ja seminari lõpetamine vabas vormis