Pressiteade 19.09.2018

13. septembril Tartusse esimesele tarkade linnade võrgustiku avakohtumisele kogunenud viis Eesti omavalitsust leidsid, et energiasäästu ja targa linna põhimõtete rakendamiseks on vaja omavalitsuste vahelist koostööd ja kogemuste vahetamist.

Avakohtumisel Tartu Loodusmajas osalesid Tartu, Viljandi, Paide, Elva ja Türi omavalitsuse esindajad. Kohal olid ka Tallinna Energiaagentuur ning mitu Tartu targa linna suurprojekti „SmartEnCity“ partnerit: Tartu Regiooni Energiaagentuur, targa linna klaster (Smart City Lab), Balti Uuringute Instituut ja Telia.

Kohtumisel lausus avasõnad Tartu abilinnapea Raimond Tamm, kes avaldas lootust, et algatusega luuakse pinnas koostööle ambitsioonikate Eesti omavalitsuste vahel. Seejärel tutvustas Tartu Regiooni Energiaagentuuri esindaja  Marek Muiste targa linna kontseptsiooni. Muiste sõnul vähendab tark linn  oma tarbimist kaasaegsete nutitehnoloogiate abil. “See, et ühistranspordi kasutajad näevad peatustes tabloodelt  busside saabumise täpset aega ja saavad niiviisi oma liikumist paremini planeerida, on osa targa linna arengust. Tulevikus saab targa maja elanik sama lihtsalt infot oma kütte, elektri ja vee tarbimise kohta korteris asuvalt tabloolt või nutiseadmest.”

Balti Uuringute Instituudi liikme Merit Tatari eestvedamisel arutati erinevaid barjääre, mis takistavad linnadel energiasäästlike lahenduste kasutuselevõtmist ning Smart City Lab tutvustas koostöövõimalusi targa linna klastris. Ühiselt arutati loodud koostöö eesmärke ja osalevate omavalitsuste ootusi. Euroopa ja Eesti omavalitsustes eksisteerib juba väga suur hulk innovatiivseid lahendusi linna säästlikuks arenguks ja elukvaliteedi tõstmiseks, vaja on nendest rohkem teavitada ja see on ka üks koostöö eesmärke.

Päeva lõpus tutvusid osalejad Ahhaa teaduskeskuses Tartu targa linna mudeliga ja külastasid Fortum Tartu külmajaama, mis on Baltimaade esimene omataoline.

Järgmiste sammudena plaanitakse võrgustiku edendamiseks ühiselt kokku leppida teemavaldkonnad, mida lähemalt arutada. Eesmärgiks on kohtuda kaks-kolm korda aastas. Teine kohtumine korraldatakse veel  käesoleval aastal.

„Eesmärk on võrgustikust kujundada väärtuslik foorum, kus energiasäästule keskendunud omavalitsuste esindajad vahetavad kogemusi ning saavad tuge oma projektide kavandamisel ja elluviimisel. Eesti tarkade linnade võrgustikuga oodatakse liituma kõiki teemast huvitatud Eesti omavalitsusi,“ ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Kõigil soovijail tuleks võtta ühendust Tartu Regiooni Energiaagentuuriga.

Eesti tarkade linnade võrgustik on kutsutud ellu Tartu linna, Tartu Regiooni Energiaagentuuri, Balti Uuringute Instituudi ja targa linna klastri koostöös. Sarnased võrgustikud plaanitakse luua ka teistes Euroopa riikides, sealhulgas rahvusvahelise suurprojekti „SmartEnCity“ partnerlinnades Sønderborg (Taani), Vitoria-Gasteiz (Hispaania), Asenovgrad (Bulgaaria) ja Lecce (Itaalia). See võimaldab Eesti võrgustikul saada osa valdkonna edusammudest kõikjal Euroopas.

 

Lisateave:
Marek Muiste
Tartu Regiooni Energiaagentuur
5558 1508
info@trea.ee

Lisateave targa linna klastri kohta: http://smartcitylab.eu/

Lisateave „SmartEnCity“ kohta: https://smartencity.eu/ ja http://tarktartu.ee/

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!