Elamute jätkusuutlik uuendamine ja energiatõhususe suurendamine pole ainult kinnisvaraomanike mure. Olukorras, kus elanikkond kahaneb ning inimeste ootused elukeskkonnale nii praktilises kui esteetilises mõttes suurenevad, tuleb elamumajanduse üldist korraldust puudutavates põhimõtetes nii mõndagi ümber vaadata. Siin on oma roll kanda kahel suurel reguleerival ja suunaval osapoolel − kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel.

On väga oluline, et omavalitsustes ehituse ja kommunaal- või elamumajandusega tegelevad spetsialistid oleks kursis nii elamuvaldkonna päevakajaliste probleemide kui nende võimalike lahendustega. Vähem tähtis pole ka orienteerumine asjakohastes õigusaktides ning hoonete renoveerimise erinevates võimalustes. Omavalitsus, olgu siis kinnisvaraomaniku või lihtsalt hea partnerina, võiks osata aidata ja nõustada oma korteriühistuid.

Tartu Regiooni Energiaagentuur koos KredExi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ehitus- ja elamuosakonna ning teiste ministeeriumitega viib käesoleva aasta septembris-oktoobris läbi seminaride sarja omavalitsustes elamumajandusega tegelevatele spetsialistidele. Seminaridel-teabepäevadel käsitletakse kohaneva planeerimise, energiamajanduse kavandamise, korterelamute renoveerimise, uute kortermajade kavandamise ja ehitamise, korteriühistute probleemide lahendamise, sh üürivõlglastega tegelemise ja muid muret tekitavaid teemasid.

Seminar-teabepäevad toimuvad 11. septembril Pühajärvel; 18. septembril Tallinnas; 10. oktoobril Pärnus ja 17. oktoobril Võrus. Täpsemad toimumiskohad ja ajakavad on kättesaadavad TREA kodulehel rubriigis ÜRITUSED.

Seminar-teabepäevad on osalejatele tasuta, nende läbiviimist toetavad SA KredEx ja rahvusvaheline projekt Social Green („Poliitika kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks“, ingl k „Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector“), mida rahastab Euroopa Liidu Interreg Europe programm.

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!