Eesti Taastuvenergia Koda korraldab koolitust taastuvenergia väikeseadmetest ja nende hoonetesse integreerimisest.

Aeg: Kolmapäev, 12. veebruar 2014

Peamine sihtgrupp: Projekteerijad, arhitektid, hoonete haldajad, korteriühistud, kinnisvara omanikud ja taastuvenergia-huvilised.

Huvi taastuvenergia väikelahenduste vastu kasvab järjest. Tõusvad elektrihinnad panevad paljusid otsima lahendusi. Langevad taastuvenergia seadmete hinnad ning tasuvusajad ja soov säästa raha ning keskkonda on sobivaks lahenduseks üha rohkematele ettevõtetele ning majaomanikele. Teine põhjus taastuvenergia seadmete huvi vastu tuleneb seadlusandlusest. Seoses Euroopa Liidu seadustest tuleneva liginullenergia kohustuse rakendumisega 2019. aastal uutele avalikele hoonetele ning 2021. aastal kõikidele uutele hoonetele, tuleb Eesti kliimavöötmes hakata antud nõude täitmiseks kasutama lokaalseid taastuvenergia lahendusi.

Antud koolitus teeb põgusa sissejuhatuse taastuvenergia väikeseadmete teemale nii teooria kui reaalse elu näidetel, antakse ülevaade põhilistest taastuvenergia ressurssidest ning taastuvenergia seisust nii maailmas kui Eestis . Koolituse fookus on taastuvenergia seadmete integreerimisele erineva suurusega hoonetesse. Mida tuleks järgida TE seadmete paigaldamisel? Millega tuleb arvestada erineva suurusega hoonete planeerimisel? Kuidas projekteerida hoone nii, et seal oleks tulevikus võimalus taastuvenergia seadmeid hakata kasutama? Juttu tuleb ka elektrivõrguga liitumisprotsessist ning targa maja lahendustest.

Koolituse praktilise osa raames külastame lõuna ajal TTÜ liginullenergia testhoonet, kus uuritakse  välisseinte, katuste, akende, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide, soojuspumpade ja päikeseenergia erinevaid lahendusi.     

Koolitajateks on TTÜ Energeetika teaduskonna prodekaan Argo Rosin ning Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni esimees ning IEnTeh-i juhantaja Rein Pinn. Koolituse juhatab sisse Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp.

Koolituse toimumispaigaks on Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus, mis asub TTÜ ülikoolilinnakus (Raja 15)

 

Hind: 59 eurot (hinnale lisandub käibemaks) Registreeruda saab kuni 7.02!

 

Lisainfo: raul.potisepp@taastuvenergeetika.ee või 56492622

 

Esialgne ajakava

 

9.30 Registreerimine ja hommikukohvi

10.00 Sissejuhatus

10.05 Lühiülevaade Eesti taastuvenergia sektori arenemisest, hetkeseisust ja tuleviku potentsiaalist –  Raul Potisepp, Eesti Taastuvenergia Koda

10.25 Ülevaade Eestis kasutatavatest taastuvenergia ressurssidest, süsteemi põhimõte ja tasuvusaega määravad faktorid – Argo Rosin, TTÜ

11.10 Mikrotootja, pisitootja ja väiketootja – mis on nende erinevused ja miks see tähtis on – Rein Pinn, IEnTeh

11.30  Detailsem informatsioon taastuvenergia väikelahenduste kohta  – Rein Pinn, IEnTeh

12.15 Asukoha ja hoone arhitektuuri tähtsus taastuvenergia lahenduste kasutamisel  –

Rein Pinn, IEnTeh

12.45 Esimese osa kokkuvõte

12.50 Lõuna ja TTÜ liginullenergia hoone külastus – Mikk Maivel, TTÜ

14.20 Taastuvenergia lahenduste integreerimine hoonetesse – Rein Pinn, IEnTeh

15.10 Elektritootjana liitumine – protsess ja kogemused – Rein Pinn, IEnTeh

15.40 Avatud elektriturg, toetusskeemid ning seadusandlus – Raul Potisepp, Eesti Taastuvenergia Koda

15.55 Targa maja lahendused – Argo Rosin, TTÜ

16.25 Lõpetamine

Orienteeruv lõpp 16.35