Riiklik SECAP Eestis: muutus paradigmas

Riigikogu kinnitas 2019 aasta detsembris Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030. Dokumendis ei ole ühtegi uut kohustust (pigem kogus see ühte dokumenti riigi kõik olemasolevad energeetilised- ja kliimaeesmärgid ja tegevused), kuid selle vastuvõtmine on ametlik samm Euroopa Liidu 2018/1999 direktiivi täitmiseks.

Riiklik SECAP ei ole esimene jätkusuutlik energiakava Eestis. Rakvere koostas enda SEAP-i (Sustainable Energy Action Plan) seoses Linnapeade paktiga liitumisega aastal 2010. Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) on aidanud koostada SEAP-i viiele Lõuna-Eesti vallale (nii väikestele kui suurtele). Linnapeade pakti toetajana on agentuur võtnud SEAP-i standardiks, et kohalikul tasandil oleks jätkusuutlikult energiatarbimine. TREA julgustab institutsioone, et nad muudaks oma energiakavad kaasavamaks ning soovitab, et vallad võiksid seada endale ambitsioonikamad eesmärgid.

Jätkusuutliku planeerimise metoodikat ei aktsepteeri Eesti (ning ka paljud teised EL riigid) riiklikud institutsioonid valla energiaplaneerimiseks. Institutsioonid kasutavad ja propageerivad klassikalist nõudluse-pakkumise metoodikat, mis ei keskendu energiasektori sotsiaalsetele- ja keskkonnaaspektidele. See on väga piiratud lähenemine ja mittejätkusuutlik, mille tõttu ei liigu energiasektor madalama süsinikuheitme poole. Riikliku SECAP-i tunnustamine kõrgeimal tasandil on esimene samm selle poole, et toimub kauaoodatud muudatus planeerimise paradigmas.

Tartu Regiooni Energiaagentuur on toetanud Riikliku SECAP-i valmimist ja edendab integreeritud planeerimise meetodit Eesti valdades, kasutades INTERREG toetust POTEnT projektist.

2020-07-23T09:20:13+00:0023.07.2020|Categories: Huvitav lugemine|