Riigikogu kinnitas 2019 aasta detsembris Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030. Dokumendis ei ole ühtegi uut kohustust (pigem kogus see ühte riigi peamised energeetika alased ja kliimaeesmärgid ning tegevused), selle vastuvõtmine oli vajalik samm Euroopa Liidu 2018/1999 direktiivi täitmiseks. Siiski on see märgatav edasiminek energiaplaneerimise metoodikas, olles esimene riiklikult tunnustatud integreeritud energiakava Eestis. 

Vastuvõetud kava ei ole esimene integreeritud energiakava Eestis. Rakvere koostas enda säästva energiakava e. SEAP-i (ingl. k. Sustainable Energy Action Plan) seoses liitumisega Linnapeade Paktiga aastal 2010. Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) on aidanud koostada sarnaseid kavasid mitmele Lõuna-Eesti omavalitsusele ja nende hulgas on olnud nii suuremaid kui vähemaid. Linnapeade Pakti toetajana on agentuur võtnud säästva energiakava (milleks alates 2018. a. on juba uuendatud Sustainable Energy And Climate Action Plan SECAP) metoodika energiaplaneerimise standardiks, et toetada energiaressursside säästlikku kasutamist. TREA julgustab institutsioone, et need oma energiakavad sisukamaks muudaksid ning soovitab seada endale ambitsioonikamad kliimaeesmärgid.  

Säästva planeerimise metoodikaid (SEAP, SECAP jne) omavalitsuste energiakava koostamiseks pole Eesti (ning ka paljude teiste EL riikide) riiklikud institutsioonid aktsepteerinud ja selle asemel  toetatakse klassikalist nõudluse-pakkumise metoodikat, mis ei keskendu energiasektori sotsiaalsetele- ja keskkonnaaspektidele ning pole aidanud kaasa energiatarbe ja selle mõjude vähendamisele. Riikliku integreeritud energia- ja kliimakava tunnustamine kõrgeimal tasandil on esimene samm selle poole, et toimuks kauaoodatud muudatus planeerimise paradigmas. 

Tartu Regiooni Energiaagentuur on toetanud Riikliku energia- kliimakava valmimist ja edendab säästva planeerimise metoodikat Eesti valdades, kasutades INTERREG toetust POTEnT projektist.