Juuni alguses Brüsselis toimunud Euroopa Liidu säästva energeetika nädalal (EUSEW – EU Sustainable Energy Week*) toimus Tartu Regiooni Energiaagentuuri (TREA) eestvedamisel seminar „Energiakavad ja juhised jätkusuutlikuks tulevikuks“, kus tutvustati kuue eduka energiaplaneerimisega tegeleva EL suurprojekti näitel võimalusi kujundada jätkusuutlikku energiapoliitikat ning kaasata erinevate tasandite kaasamõtlejaid.

Kuigi iga projekt läheneb teemale omal moel, jäid ettekannetest kõlama mõned läbivad mõtted piirkondlike juhendmaterjalide ja energiakavade loomiseks ning rakendamiseks. Energiaplaneerimisel on oluline kaasata kõiki huvipooli kohe algusest peale ning ka poliitikud peaks kohe teekonna alguses paadis olema. Pole olemas kõikehõlmavaid „parimaid“ kogemusi ega näiteid, sest sõltuvalt piirkonnast, planeerimise tasandist ja eesmärkidest sõltub iga erinev kogemus väga paljudest mõjutajatest. Olulisena nimetati võrgustikutööd nii piirkondade kui tasandite vahel, samuti julget pealehakkamist mitte ainult planeerides ja suurelt unistades, vaid ka elluviimisel.

Eestlaste korraldatud seminariks saadi tõuge 2016. aastal alanud EL Horisont 2020 programmi projektist PANEL 2050, millega on TREA eestvedamisel loodud Kesk- ja Ida-Euroopa säästva energia võrgustik CEESEN (Central and Eastern European Sustainable Energy Network), mis ühendab energiapoliitika edendamisest huvitatud teadlasi, poliitikuid, vabaühendusi ja ettevõtjaid. Seminari läbiviimist toetas Euroopa Liit teadusuuringute programmist Horisont 2020.

Marek Muiste, PANEL 2050 projekti juht, CEESEN-i võrgustiku eestvedaja, EUSEW-il toimunud seminari peakorraldaja: „Kesk- ja Ida-Euroopa riikide võime majandust loodust säästvalt arendada on suur, kuid meie peamine komistuskivi on kogukonda liitvate ja mõne grupi erahuvi vältivate otsuste tegemine. Toimunud seminar tutvustas Euroopa energeetika eestkõnelejatest auditooriumile praktilisi viise kogukonda kaasava energiapoliitika arendamiseks. Seminari korraldamiseks saime tõuke Tartu Regiooni Energiaagentuuri igapäevasest tööst säästva majanduse edendamisel Lõuna-Eestis, et pakkuda kogukonnale uusi võimalusi tuleviku loomisel kaasa rääkida.“

©European Union

* EUSEW on iga-aastane energiavaldkonna silmapaistvaim üritus Euroopas, selle raames toimuv konverents toob igal aastal kokku tuhandeid huvilisi kogu maailmast. Selleaastase konverentsi fookuses oli küsimus, kuidas juhtida Euroopas üleminekut puhtale energiale. Konverentsi korraldasid Euroopa Komisjoni juhtimisel paljud valdkonna eestvedajad, kolmel päeval toimus erinevates asukohtades paralleelselt kokku üle 60 erineva seminari, arutelu ja töötoa, kus olid kõne all uued tuuled energiapoliitikas, parimad valdkondlikud näited ning jätkusuutliku energeetika ideed.

 

Rohkem infot:

https://eusew.eu/energy-plans-and-roadmaps-sustainable-future

 

Seminaril esitletud projektid:

PANEL 2050 − https://ceesen.org/
R4E − http://roadmapsforenergy.eu/
INTENSSS-PA − http://www.intenssspa.eu/
ENLARGE − http://www.enlarge-project.eu/
PUBLENEF − http://publenef-project.eu/
PROSPECT − http://www.h2020prospect.eu/