2014 Euroopa säästva energia (Sustainable Energy Europe, SEE) ja ManagEnergy auhinnad tõstavad taas esile avaliku ja erasektori algatusi, mis aitavad aktiivselt kaasa ELi 2020 energia-ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele. Kas soovite esitleda oma jõupingutusi ja saavutusi energiatõhususe , taastuvenergia või puhta transpordi valdkondades? Kas teie projekti ja organisatsiooni väärivad tunnustust ja üle-euroopalist tähelepanu oma pühendumuse ja saavutuste eest  jätkusuutlikuma Euroopa loomisel? Seega kutsume teid osa võtma käesolevast konkurssist. Nüüd on sinu kord!
Konkurentsivõime ja innovatsiooni Täitevasutus (EACI ) juhtimisel Euroopa Komisjoni Energia peadirektoraadi  nimel, Euroopa säästva energia ( SEE) ja ManagEnergy  auhinnad oma ühise konkursiga jagavad täidavad ühist lõppeesmärki : luua institutsionaalne tunnustamine ja esitleda laiemale üldsusele parimaid säästva energia algatusi oma valdkonnas.

 

Euroopa Säästva energia auhinnad

Esimene Euroopa Säästva energia auhind, eesmärgiga tunnustada ja toetada silmapaistvaid projekte energiatõhususe, taastuvenergia ja keskkonnasäästliku transpordi valdkonnas anti välja 2006 aastal. Euroopa Säästva energia auhinnad (SEE Awards) keskenduvad projektidele, mis aitavad kaasa Euroopa 2020 aruka, jätkusuutliku ja kaasava kasvustrateegia elluviimisele ning omavad tõestatud mõju. Konkursist võivad osa võtta era-ja avaliku sektori ettevõtted, sealhulgas VKE-d, rahvusvahelised ametiliidud, akadeemilised institutsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid. Auhinnad antakse välja viies kategoorias: teadlikkuse tõstmine (teavitamine), haridusprogrammid (õppe), hooned (Elukeskkond) energiasääst (tarbimine) ja puhas transport (Reisimine).

 

Piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on oluline roll, et saavutada Euroopa 2020 kliima ja energiaga seotud eesmärke. 2007 aastal algatati ManagEnergy auhind, mille eesmärk on tunnustada nende saavutusi. Tänavune ManagEnergy Award keskendub kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja energia agentuuride tegevustele mis käsitleb energia vaesusele, taastuvenergia projektide rakendamisele või säästva energia meetmete innovaatilistele rahastamisskeemidele.

Täpsemalt loe:

http://www.eusew.eu/awards-competition/about-awards-competition