BIO-EN-AREA projekti raames läbiviidud miniprojekti BISYPLAN rahvusvahelise koostöö tulemusena valmis  käsiraamat Biomassi kasutamise planeerijatele ja otsustajatele, kes tunnevad konsultantide ja tarnijatega suhtlemises puudujääke oma teadmistes. Käsiraamatu eesmärgiks on pakkuda juhendmaterjali igaühele, kellel pole vaja mõista biomassil põhinevate energiasüsteemide kõiki peamisi aspekte, kuid kellel tuleb süsteemidest põhimõtteliselt ja üldiselt aru saada.

Käsiraamat on kättesaadaval Internetist, see on eesti keeles ning on huvilistele tasuta.

Käsiraamatule pääseb ligi allolevalt lingilt.
http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-es/handbook-intro.html