Üksikute hoonete energiatõhususele mõtlemise kõrval on hakatud üha enam rääkima ka kogukondade ja linnaasumite terviklikust süsteemsest planeerimisest.

Kalda tee 12, Tartu. Foto: Austin Roose

Tartus 7. novembril toimunud Läänemerepiirkonna programmi energiatõhusate asumite projekti AREA21 seminaril “Annelinn: kuidas planeerida, mida renoveerida” rääkis TREA projektijuht Antti Roose korterelamuasumite ja konkreetselt Annelinna planeerimisest, ehitusekspert Kalle Virkus korterelamute energiakasutusest, sisekliimast ja renoveerimise võimalustest ning ekspert Marten Saareoks ühe täisrenoveeritud korterelamu näitel energiaarvetest enne ja pärast renoveerimist. Tutvustati 13 hoonest koosnevat Kalda tee testala ja energiaplaneerimise online vahendi arendamist. Eeskujuks täiesti uues kvaliteedis, olles ühtlasi katusele paigaldatud PV-paneelidega ise energiatootjaks, on Kalda tee 12.

Annelinn, Tartu. Foto: Austin Roose

Korteriühistute esindajad huvitusid, kuidas korterelamu renoveerimisprojekti algatada, mida saab ette võtta korteriühistu, mida saaks teha korteriomanik ise. Kuivõrd 140 Annelinna kortermajast on täisrenoveeritud vaid 12, siis peaksid nii omanikud, ühistud, linnavalitsus kui riik − igaüks oma rollis − hoogustama Tartu suurima linnaosa uuenemist renoveerimistega, et säästa elamuenergiat, leevendada nõnda kliimamuutusi ning parandada elukvaliteeti.

Area21 projekti seminar Tartus. Kõneleb TREA ekspert Marten Saareoks. Foto: Antti Roose

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!