Esmaspäeval, 19. novembril toimus Tartu raekojas teine visioonitöötuba „Tartu energia 2030+“, mis on Tartu linnale säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava koostamise aluseks. Töötoas osalesid erinevate sektorite, organisatsioonide ja valdkondade esindajad, kes hindasid üheskoos võimalikke tulevikustsenaariume, mille pinnalt tulevikus juba konkreetsemate planeerimistegevustega edasi liikuda. Kava koostatakse 2019. aasta jooksul, seda veab eest Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös Tartu linna ja Balti Uuringute Instituudiga. Töö käigus kutsutakse kaasa mõtlema kõiki linnas tegutsevaid ettevõtteid, ühendusi ja inimesi.

Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava ehk SECAP (ingl k Sustainable Energy and Climate Action Plan) on strateegia, mille järgi toimetades peaks Tartu linn 2030. aastaks jõudma linna süsinikujalajälje vähendamiseni 40% võrra võrreldes aastaga 2010.

Nagu strateegilisel planeerimisel ikka, on tegevuskava koostamiseks tarvis läbi töötada erinevaid stsenaariume, hinnata nende teostatavust ning panna paika visioon, millisena linna tulevikus näha tahetakse. Visioonitöötoas osalejate ühise loominguna sai paberile linna esialgne energia- ja kliimavaldkonna visioon: “Tartu 2030 on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.” Tööga edasi liikumiseks valiti välja stsenaarium, mille järgi toetab linnavalitsuse sihikindlat tegevust ka kodanike üha kasvav teadlikkus. Just inimeste kaasamine, teavitamine ja harimine on üks energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise olulisi tegevusi.

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!